Nature

دەنگدان

 

پێتوایە ئەنجومەنی نوێنەرانی ئێستا لەدانیشتنی پێشوو باشتر کاردەکات؟

کۆی دەنگ 5540

 

ژمێرەری سەردانکەر

هەواڵی ئەنجومەن

 


دانيشتني نا ئاسايي

 
 

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني نائاسايي سازكرد رِؤذي ضوارشةممة رِيَكةوتي 22/11/2023 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي جيَطري يةكةمي  سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بة ئامادةبووني(180) ئةندام كة تةيايدا  دةنطدان لةسةر ثيَشنياري ياساي هةموواري ياساي كؤمسيؤني بالآي سةربةخؤي هةلَبذاردنةكان كرا

 
 
  دانيشتني نا ئاسايي
  دانيشتني بيست وضوارةم
  دانيشتني بيست وسيَ

 
ثرِؤذة ياساي رِاستاندني رِيَكةوتننامةي هاندان وثاراستني وةبةرهيَنان لة نيَوان حكومةتي عيَراق وحكومةتي شانشيني عةرةبستاني سعودي. پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي ئةندامبووني عيَراق لة سيستمي سةرةكي كؤنفرانسي لاهاي تايبةت بة ياساي نيَودةولَةتي تايبةت پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي رِاستاندني رِيَكةوتننامةي خؤثاريَزي لة باجي دووسةرة ورِيَطري لة خؤدزينةوة لة باجي سةرماية وداهات لة نيَوان حكومةتي عيَراق وحكومةتي توركيا پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي رِاستاندني رِيَكةوتننامةي سةرةكي لة نيَوان حكومةتي عيَراق ورِيَكخراوي نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ طةشةثيَداني ثيشةسازي (unido) پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي ثرِؤذة ياساي هةموواري ضوارةم ياساي وةبةرهيَنان ثيشةسازي هةردوو كةرتي تايبةت وتيَكةلآو ذمارة (٢٠) سالَي ١٩٩٨ پرۆژە ئابووري وثيشةسازي وبازرطاني
ياساي دةزطاي ئاسايشي نيشتماني عيَراق پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي رِاستاندني ثرؤتؤكؤلي عةرةبي بؤ رِيَطري كردن لة ضةتةي دةريايي ودزي لةذيَر هةرِةشةي ضةك وتةواوكةري ياساي عةرةبي بؤ رِيَطري كردن لة تاواني رِيَكخراو لةنيَوان ولآتان پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي رِاستاندني رِيَكةوتننامةي خؤثاريَزي لة باجي دووسةرة ورِيَطري لة خؤدزينةوة لة باجي سةرماية وداهات لة نيَوان حكومةتي عيَراق وحكومةتي ئيَران پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي رِاستاندني رِيَكةوتننامةي دةريايي لة نيَوان عيَراق وميسرِ پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي رِاستاندني رِيَكةوتننامةي لة نيَوان حكومةتي عيَراق وحكومةتي تونسي سةبارةت بة خزمةتطوزاري ئاسماني نيَوانيان پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي رِاستاندني رِيَكةوتننامةي هاوكاري لة نيَوان حكومةتي عيَراق وحكومةتي عةرةبستاني سعودي لة بواري طواستنةوةي دةريايي پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي مافي دةربرِين وكؤبونةوة وخؤثيشانداني ئاشتيانة. پرۆژە مافي مرؤظ
ياساي هاوكاري ياسايي پرۆژە ياسايي
ياساي هةموواري يةكةمي بؤ ياساي رِيَزليَنان وبةخشيني نيشان ذمارة 15 لةسالَي 2012 پرۆژە ياسايي
ياساي هةموواري يةكةمي ياساي بةكريَداني زةوي كشتوكالَي وبةخاوةنكردني بؤ دةرضواني كشتوكالَ وظيَرتةنةري ذمارة (24) سالَي 2013 پرۆژە كشتوكالَ وئاو وزؤنطاوةكان
ياساي هةموواري يةكةمي ياساي خاوةن ثيَداويستيةكان ذمارة (13) بؤ سالَي 2013 پرۆژە ذنان وخيَزان ومندالَ
ياساي هةموواري يةكةمي ياساي وةزارةتي كارةبا ذمارة (53) سالَي 2017. پرۆژە كارةبا ووزة
ياساي بةكريَداني زةوي كشتوكالَي، پرۆژە كشتوكالَ وئاو وزؤنطاوةكان
ياساي رؤذي نيشتماني كؤماري عيَراق پرۆژە رِؤشنبيري وطةشتياري وئاسةوار ورِاطةياندن
ياساي ضارةسةر كردني ماوةي وةرطرتني داواكاري كة ئاماذةي ثيَكراوة لة ياساي ذمارة 13 بؤ سالَي 2016 وهةموواري يةكةمي ياساي بةلَطةكان كة ناوي خوازراوي لةسةرة وتايبةتة بة كؤضبةران ذمارة 79 لةسالَي 2012 . پرۆژە كؤض وكؤضبةران وئاشتةوايي كؤمةلآيةتي
ياساي قةرةبووكردنةوةي تووشبوان بة نةخؤشي ئايدز پرۆژە تةندروستي وذينطة
ياساي لةناوبردني تيرؤر پرۆژە ئاسايش وبةرطري
ياساي هاوبةشي لة نيَوان كةرتي طشتي وتايبةت پرۆژە ئابووري وثيشةسازي وبازرطاني
ياساي هةممواركردني ياساي ئةندامبووني عيَراق لة رِيَكةوتننامةي نيَودةولَةتي بؤ هيَلَةكاني باركردن بؤ سالَي 1966 وثرؤتؤكؤلي هةممواركردني 1988 وهةممواركراو لة سالَي 2003 ذمارة (14) بؤ سالَي 2020 پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي هةممواري دووهةم بةرثرسياريَتي كةسي بؤ فةرمانبةراني دةولَةت وكةرتي طشتي ذمارة (47) بؤ سالَي 1990 پرۆژە ياسايي
ياساي هةموواري نؤيةم بؤ ياساي وةزارةتي خويَندني بالآ وتويَذينةوةي زانستي ذمارة (40) بؤ سالَي 1988 پرۆژە خويَندني بالآ وتويَذينةوةي زانستي
ياساي هةموواري يةكةمي ياساي مانةوةي بيانيةكان (76) لةسالَي2017 پێشنیارکردن ياسايي
یاسای بەشداری کردن لە یاسای ڕێکخراوی گەشەپێدانی ژنان لە وڵاتانی ئەندام OIC پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة