Nature

دەنگدان

 

پێتوایە ئەنجومەنی نوێنەرانی ئێستا لەدانیشتنی پێشوو باشتر کاردەکات؟

کۆی دەنگ 5532

 

ژمێرەری سەردانکەر

Date : 2023-03-20
Duration : 02:17Hour
Type : Agenda Session
Attendees : 0 Deputies
Excused Absence : 0 Deputy
Absence without Excuse : 0 Deputy
Session Items
يةكةم: دةنطدان لةسةر ثيَشنياري ياساي هةموواري سيَهةمي ياساي هةلَبذاردني ئةنجومةني ثاريَزطا وشارؤضكةكان ذمارة(12) سالَي 2018. (ليذنةي ياسايي، ليذنةي هةريَمةكان وئةو ثاريَزطايانةي كة بةشيَك نين لة هةريَمةكان ).جيَبةجيَنةكراو. Not Executor
دووهةم: دةنطدان لةسةر باوةرِي ئةنجومةن بة ولآمةكاني ئةنجومةني ئةمينداريَتي تؤرِي رِاطةياندني عيَراقي . Not Executor
Session Details

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق ثانزةهةم دانيشتني لة خولي ياساداني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم بةرةبةياني رِؤذي  دووشةممة رِيَكةوتي 20/3/2023 سازكرد، بةئامادةبووني171 ثةرلةمانتار ،بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق، كة تةيايدا:

- دةنطدان لةسةر حةوت بةند لةكؤي  15 بةند لة ياساكة كة جيَبةجيَ كردنة بؤ برِيارةكاني دادطاي فيدرالَي ذمارة  (155/فيدرالي  /2019 و 157 و160 و161 و162 و167 و168 و171/2019 و5/فيدرالَي 2021 و159/فيدرالَي/2021، 43 /فيدرالَي 2021 و117/فيدرالَي 2019، 87 و111 و112/ فيدرالَي 2019، 103/ فيدرالَي 2021، 144/فيدرالَي 2021) بةمةبةستي ئةنجامداني هةلَبذاردنيكي ثاك وبيَطةرد ودادثةروةر بؤ ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق وئةنجومةني ثاريَزطاكاني كة بةشيَك نين لة هةريَمةكان ،وبةشداري كردني طةل تةيايدا ودابةشكردنيَكي دادثةروةرانة بؤ كورسيةكان لة نيَوان ليستةكان.

-  ئةنجومةني نويَنةران برِياري دا  دةنطدان لةسةر ياساكة لة رِؤذي  شةممة بةردةوام بيَت .