Nature

دەنگدان

 

پێتوایە ئەنجومەنی نوێنەرانی ئێستا لەدانیشتنی پێشوو باشتر کاردەکات؟

کۆی دەنگ 5532

 

ژمێرەری سەردانکەر

هەواڵی ئەنجومەن

 


دانيشتني ضواردةهةم

 
 

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني ضواردةهةم لة وةرزي ياساداناني دووهةم لةسالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي سيَشةممة رِيَكةوتي 12/9/2023 بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي  سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران كة تةيايدا ميوانداري هةريةك لة وةزيري دةرةوة وسةرضاوة ئاوييةكان  وداد كراوة بةمةبةستي تاوتويَ كردني ثرسي تةنطذةي ئاو لة عيَراق.

 
 
  دانيشتني سيانزةهةم
  دانيشتني دوانزةهةم
  دانيشتني يانزةهةم

 
ثرؤذة ياساي ضارةسةري زيادةرِةوي خانوبةرة پرۆژە خزمةتطوزاري وئاوةدانكردنةوة
ياساي رِاستاندني رِيَكةوتننامةي خؤثاريَزي لة باجي دووسةرة ورِيَطري لة خؤدزينةوة لة باجي سةرماية وداهات لة نيَوان حكومةتي عيَراق وحكومةتي دةولَةتي كويَت پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي رِاستاندني رِيَكةوتننامةي خؤثاريَزي لة باجي دووسةرة ورِيَطري لة خؤدزينةوة لة باجي سةرماية وداهات لة نيَوان حكومةتي عيَراق وحكومةتي عةرةبستاني سعودي پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي تؤرِي رِاطةياندني عيَراقي ذمارة (26) لة سالَي 2015 پرۆژە رِؤشنبيري وطةشتياري وئاسةوار ورِاطةياندن
ياساي تاواني ئةلكترؤني پێشنیارکردن ئاسايش وبةرطري
ياساي ثاراستني مندالَ پرۆژە ذنان وخيَزان ومندالَ
ياساي ثةيوةندييةكان وزانياري پرۆژە طواستنةوة وثةيوةنديةكان
ياساي خزمةتي شارستاني فيدرالَي پرۆژە دارايي
ياساي رِاستاندني ثرؤتؤكؤلي عةرةبي بؤ رِيَطري كردن لة ضةتةي دةريايي ودزي لةذيَر هةرِةشةي ضةك وتةواوكةري ياساي عةرةبي بؤ رِيَطري كردن لة تاواني رِيَكخراو لةنيَوان ولآتان پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي رِاستاندني هةذماري كؤتايي سالَي دارايي 2012 پرۆژە دارايي
ياساي رِاستاندني هةذماري كؤتايي سالَي دارايي 2014 پرۆژە دارايي
ياساي رِيَكخستني مافي قوربانياني نةخؤشخانةي ئيبن خةتيب پرۆژە شةهيدان وقوربانيان وزينداني سياسي
ياساي طةرِانةوةي داهاتي طةندةلَي پرۆژە دةستثاكي
ياساي هةموواركردني ياساي مادةهؤشبةرةكان ذمارة (50) لةسالَي2017 پرۆژە ياسايي
ياساي هةموواري دووهةمي ياساي رِيَطاوباني طشتي ذمارة 35 بؤ سالي 2003 پرۆژە خزمةتطوزاري وئاوةدانكردنةوة
ياساي هةموواري يةكةم بؤ ياساي دامةزاروةي شةهيدان ذمارة 2 بؤ سالي 2016 پرۆژە شةهيدان وقوربانيان وزينداني سياسي
ياساي وةبةرهيَناني كانزايي پرۆژە وةبةرهيَنان وطةشةثيَدان
هةمووار كردني يةكةم بؤ ياساي رِووبةرووبوونةوةي لةشفرؤشي ذمارة (8) لةسالَي 1988 پێشنیارکردن ياسايي
ياساي رِاستاندني رِيَكةوتننامةي خؤثاريَزي لة باجي دووسةرة ورِيَطري لة خؤدزينةوة لة باجي سةرماية وداهات لة نيَوان حكومةتي عيَراق وحكومةتي هؤلةندا پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي رِيَكخستني كريَ خزمةتطوزاري لة فةرمانطةي حكوميةكان كة بةشيَوةيةكي ناوةندي ثارةي بؤ تةرخان دةكريَت ورِيَزبةندي پرۆژە دارايي
ياساي هةموواري بيست ويةكةم بؤ ياساي ميلاكات ذمارة (25) سالَي 1960 پرۆژە دارايي
ياساي ئةندامبووني عيَراق لة رِيَكةوتننامةي كة لة رِيَكةوتي 28 تموز 1994 واذؤكراوة سةبارةت بة جيَبةجيَ كردني بةشي 11 لة رِيَكةوتننامةي نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ ياساي دةرياكان . پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي ئيفرازي زةوي وباخةكان لة ضوارضيَوةي ثلاني سةرةكي شار وشارةوانيةكان، پرۆژە خزمةتطوزاري وئاوةدانكردنةوة
ياساي تؤماركردني لةدايكبوون وكؤضكردوو پرۆژە تةندروستي وذينطة
ياساي تةندروستي دةروني پرۆژە تةندروستي وذينطة
ياساي ثاراستن لة زيانةكاني توتن پرۆژە تةندروستي وذينطة
ياساي ثيَداني مؤلَةتي ئاسايي بة فةرمانبةران پرۆژە ياسايي
ياساي دةزطاي هةوالَطري نيشتماني پرۆژە ئاسايش وبةرطري
ياساي دةستةي رِاطةياندن وثةيوةنديةكان پرۆژە طواستنةوة وثةيوةنديةكان
ياساي رِيَكخستني وةزةي نويَبووة پرۆژە ياسايي
ياساي كؤليَذي فرؤكةواني سةربازي پرۆژە ئاسايش وبةرطري
ياساي هةممواركردني ياساي ئةندامبووني عيَراق لة رِيَكةوتننامةي نيَودةولَةتي بؤ هيَلَةكاني باركردن بؤ سالَي 1966 وثرؤتؤكؤلي هةممواركردني 1988 وهةممواركراو لة سالَي 2003 ذمارة (14) بؤ سالَي 2020 پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي هةموواري ياساي كؤمثانياكان ذمارة 21 بؤ سالَي 1997 پرۆژە ئابووري وثيشةسازي وبازرطاني
ياساي هةموواري يةكةم بؤ دةستةي دةريايي عيَراقي ذمارة (18) بؤ سالَي 2018 پرۆژە طواستنةوة وثةيوةنديةكان
ياساي هةموواري يةكةم بؤ ياساي سنوقي نيشتةجيَ كردني عيَراقي ذمارة (32) بؤسالَي 2011 پرۆژە خزمةتطوزاري وئاوةدانكردنةوة
ياساي هةموواري يةكةمي ياساي مانةوةي بيانيةكان (76) لةسالَي2017 پێشنیارکردن ياسايي
یاسای بەشداری کردن لە یاسای ڕێکخراوی گەشەپێدانی ژنان لە وڵاتانی ئەندام OIC پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
یاسای دامه زراندنی پارێزگای هه ڵه بجه له کۆماری عێراق پرۆژە هةريَمةكان وثاريَزطاكان