Nature

دەنگدان

 

پێتوایە ئەنجومەنی نوێنەرانی ئێستا لەدانیشتنی پێشوو باشتر کاردەکات؟

کۆی دەنگ 5540

 

ژمێرەری سەردانکەر

هەواڵی ئەنجومەن

 


دانيشتني نا ئاسايي

 
 

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني نائاسايي سازكرد رِؤذي ضوارشةممة رِيَكةوتي 22/11/2023 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي جيَطري يةكةمي  سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بة ئامادةبووني(180) ئةندام كة تةيايدا  دةنطدان لةسةر ثيَشنياري ياساي هةموواري ياساي كؤمسيؤني بالآي سةربةخؤي هةلَبذاردنةكان كرا

 
 
  دانيشتني نا ئاسايي
  دانيشتني بيست وضوارةم
  دانيشتني بيست وسيَ

 
خويَندنةوةي يةكةم بؤ ثرِؤذة ياساي ئةندامبووني عيَراق لة ثرؤتؤكؤلي ذمارة 2005 تايبةت بة رِيَطري كردن لة كارة ناياساييةكان كة دذي سةلامةتي دامةزاروة جيَطيرةكان لةناو دةرياكان لة سالَي 1988 پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
قانون ثرِؤذةي ئةندامبووني عيَراق لة رِيَكةوتننامةي ئةماني ئةتؤمي ورِيَكةوتننامةي هاوبةش سةبارةت بة شيَوازي مامةلَةكردني لةطةلَ سوتةمةني بةكارهاتوو ومامةلَةكردن لةطةلَ ثاشماوي تيشكدار پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي ئةندامبووني عيَراق لة ثرؤتؤكؤلي هةموواركردني رِيَكةوتنامةي تايبةت بة تاوانةكان وهةنديَك كاري ديكة كة لة سةر فرؤكةكان ئةنجامدةدريَت پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي ئةندامبووني عيَراق لة رِيَكةوتننامةي نيَودةولَةتي تايبةت بة دةرياكان لةكاتي رِووداوي ثيسبووني ئاو بةهؤي نةوتةوة لة سالَي 1969 وثرؤتؤكؤلي تايبةت بة ثيسبووني ذينطةي ئاو بةهؤي بابةتي نا نةوتي لةسالَي 1973 پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي ئةندامبووني عيَراق بؤ سيستمي سةرةكي رِيَكخراوي ئيسلامي بؤ ئاسايشي خؤراك پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي ئةندامبووني كؤماري عيَراق لة رِيَكةوتننامةي نيَودةولَةتي بؤ طةرِان ورِزطار كردن بؤ سالَي 1979، پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي رِاستاندني رِيَكةوتنامةي ليَخؤشبووني دووسةرة لة وةرطرتني ظيزا بؤ هةلَطراني ثاسثؤرتي ديبلؤماسي وخزمةت وكاروباري طشتي لة نيَوان عيَراق وضين پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي رِاستاندني رِيَكةوتننامةي هاندان وثاراستني وةبةرهيَنان لة نيَوان حكومةتي عيَراق وئيماراتي عةرةبي يةكطرتوو پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي ئةندامبووني عيَراق بؤ ثرؤتؤكؤلي سالَي 1997 كة هةمووار كردني رِيَكةوتننامةي سالَي 1973 بوو تايبةت بة رِيَطري كردني ثيسبووني ذينطة لة لايةن كةشتيةكانةوة وثرؤتؤكؤلةكةي لة سالَي 1978 پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي ئةندامبووني عيَراق بؤ رِيَكةوتننامةي نيَودةولَةتي سةبارةت بة دروستكردني سنوقيَكي نيَودةولَةتي بؤ قةرةبووكردنةوةي ثيسبووني ذينطة ذمارة ١٩٩٢. پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي ئةندامبووني عيَراق لة ثةيماننامةي مةراكش بؤ ئاسانكردني بةدةستهيَناني ضاثةمةنييةكان كة هاوكاري كةساني نابينادةكات لةخويَندنةوةي ضاثةمةنيةكان پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي ئةندامبووني عيَراق لة رِيَكةوتننامةي دروستكردني بانكي ئةوروثي بؤ طةشةثيَدان وئاودانكردنةوة بؤ سالَي 1990 پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي ئةندامبووني عيَراق لة سيستمي سةرةكي ئةنجومةني نيَودةولَةتي خورما پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي رِاستاندني رِيَكةوتننامةي نيَوان حكومةتي عيَراق وئةرمينيا بؤ بةخشيني هةلَطراني ثاسثؤرتي ديبلؤماسي وخزمةت لة وةطرتني ظيزا پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي رِاستاندني رِيَكةوتننامةي نيَوان حكومةتي عيَراق ورِووسيا بؤ بةخشيني هةلَطراني ثاسثؤرتي ديبلؤماسي وخزمةت لة وةطرتني ظيزا پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي رِاستاندني رِيَكةوتننامةي نيَوان حكومةتي عيَراق وقوبرس بؤ بةخشيني هةلَطراني ثاسثؤرتي ديبلؤماسي وخزمةت لة وةطرتني ظيزا پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي رِاستاندني رِيَكةوتننامةي هةماهةنطي ئابووري وبازرطاني وزانستي وهونةري لة نيَوان حكومةتي عيَراق وحكومةتي هةنطاريا پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي رِاستاندني عيَراق لةسةر رِيَكةوتننامةي عةرةبي بؤ رِيَطري كردن لة كؤثي كردني مرؤظ. پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
یاسای ئەندامبوون لە کۆماری عێراق لە پەیماننامەی سەلامەتی ئەتۆمی پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة