Nature

دەنگدان

ژمێرەری سەردانکەر

هەواڵی ئەنجومەن

 


دانيشتني بيست وحةوت

 
 

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني بيست وشةشةم  لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي دووشةممة رِيَكةوتي3/6/2024 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بةوكالةت بة ئامادةبووني  (199) ئةندام كة تةيايدا دةنطدان لةسةر خشتةكاني بوددجةي طشتي ذمارة (13) بؤ سالَي 2024 هةمووار كراو وهاوثيَضةكاني خشتةي  (ا،ب،ج،د،ه،و) ثيَشكةش كراو لة لايةن ليذنةي دارايي .

 
 
  دانيشتني بيست وشةش
  دانيشتني بيست وثيَنجةم
  دانيشتني بيست وضوارةم

 
ياساي بيمةي كؤمةلآيةتي وخانةنشيني كريَكاران پرۆژە كار ورِيَكخراوةكاني كؤمةلَي مةدةني
ياساي ئامار وسيستمي زانياري جوطرافي پرۆژە ثلاني ستراتيذي وخزمةتي فيدرالي
ياساي بةرِيَوةبردني سةرضاوة بؤماوييةكاني ئاذةلَ پرۆژە كشتوكالَ وئاو وزؤنطاوةكان
ياساي دةزطاي ئاسايشي نيشتماني عيَراق پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي دةستةي نيشتماني بؤ ضاوديَري ئةتؤمي وتيشك وكيمياوي وبايلؤجي پرۆژە تةندروستي وذينطة
ياساي رِيَطري كردن لة ئاساييكردنةوةي ثةيوةنديةكان ودروستكردني ثةيوةندي لةطةلَ ئيسرائيل پێشنیارکردن ياسايي
ياساي هاوكاري ياسايي پرۆژە ياسايي
ياساي ثالَثشتي لةناكاو بؤ ئاسايشي خؤراك وطةشةثيَدان ، پێشنیارکردن دارايي
ياساي بوودجةي طشتي فيدرالَي كؤماري عيَراق بؤ سالآني (2025،2024،2023) پرۆژە دارايي
ياساي ثةيمانطاي ئامادةكردني رِيَثيَدراواني ثؤليس پرۆژە ئاسايش وبةرطري
ياساي ثشووة فةرمييةكان پرۆژە ئةوقاف وهؤزةكان
ياساي قةرةبووكردنةوةي تووشبوان بة نةخؤشي ئايدز پرۆژە تةندروستي وذينطة