Nature
 
Sex   Male  
Province   Sulaymaniyah  
Constituencies   3  
Birth Date   1972  
Social Status   Married  
Certificate   PHD Degree  
Specialization   Unavailable at the Moment  
Electoral Votes No.   14719  
Electoral Cycles   Three Electoral Cycles  
Alliance   Unavailable at the Moment  
Party   Unavailable at the Moment  
Membership Committees   ثةيوةنديةكاني دةرةوة  
Nationality   Kurdish  
Religion   Muslim  
Previous Job   Unavailable at the Moment  
 

 
 

 هیچ داتایەک بەردەست نیە لە ئێستادا

  ياساي ئةندامبووني عيَراق لة سيستمي سةرةكي كؤنفرانسي لاهاي تايبةت بة ياساي نيَودةولَةتي تايبةت Second Reading Not authenticated
  ياساي رِاستاندني رِيَكةوتننامةي سةرةكي لة نيَوان حكومةتي عيَراق ورِيَكخراوي نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ طةشةثيَداني ثيشةسازي (unido) Second Reading Not authenticated
  ياساي رِاستاندني رِيَكةوتننامةي لة نيَوان حكومةتي عيَراق وحكومةتي تونسي سةبارةت بة خزمةتطوزاري ئاسماني نيَوانيان Second Reading Not authenticated
  ياساي ئةندامبووني عيَراق لة ثرؤتؤكؤلي هةموواركردني رِيَكةوتنامةي تايبةت بة تاوانةكان وهةنديَك كاري ديكة كة لة سةر فرؤكةكان ئةنجامدةدريَت Second Reading Authenticated
  ياساي رِاستاندني رِيَكةوتننامةي دةريايي لة نيَوان عيَراق وميسرِ Second Reading Not authenticated
  خويَندنةوةي يةكةم بؤ ثرِؤذة ياساي ئةندامبووني عيَراق لة ثرؤتؤكؤلي ذمارة 2005 تايبةت بة رِيَطري كردن لة كارة ناياساييةكان كة دذي سةلامةتي دامةزاروة جيَطيرةكان لةناو دةرياكان لة سالَي 1988 Second Reading Authenticated
  ياساي دةزطاي ئاسايشي نيشتماني عيَراق Second Reading Authenticated
  ياساي رِاستاندني رِيَكةوتننامةي هةماهةنطي ئابووري وبازرطاني وزانستي وهونةري لة نيَوان حكومةتي عيَراق وحكومةتي هةنطاريا Second Reading Authenticated
  یاسای ئەندامبوون لە کۆماری عێراق لە پەیماننامەی سەلامەتی ئەتۆمی Second Reading Authenticated
  ثرِؤذة ياساي رِاستاندني رِيَكةوتننامةي هاندان وثاراستني وةبةرهيَنان لة نيَوان حكومةتي عيَراق وحكومةتي شانشيني عةرةبستاني سعودي. Second Reading Not authenticated
  ياساي رِاستاندني رِيَكةوتننامةي خؤثاريَزي لة باجي دووسةرة ورِيَطري لة خؤدزينةوة لة باجي سةرماية وداهات لة نيَوان حكومةتي عيَراق وحكومةتي دةولَةتي كويَت First Reading Only Not authenticated
  ياساي ئةندامبووني عيَراق بؤ رِيَكةوتننامةي نيَودةولَةتي سةبارةت بة دروستكردني سنوقيَكي نيَودةولَةتي بؤ قةرةبووكردنةوةي ثيسبووني ذينطة ذمارة ١٩٩٢. Second Reading Authenticated
  ياساي رِاستاندني رِيَكةوتننامةي خؤثاريَزي لة باجي دووسةرة ورِيَطري لة خؤدزينةوة لة باجي سةرماية وداهات لة نيَوان حكومةتي عيَراق وحكومةتي هؤلةندا First Reading Only Not authenticated
  ياساي رِاستاندني رِيَكةوتننامةي هاندان وثاراستني وةبةرهيَنان لة نيَوان حكومةتي عيَراق وئيماراتي عةرةبي يةكطرتوو Second Reading Authenticated
  ياساي رِاستاندني رِيَكةوتننامةي خؤثاريَزي لة باجي دووسةرة ورِيَطري لة خؤدزينةوة لة باجي سةرماية وداهات لة نيَوان حكومةتي عيَراق وحكومةتي ئيَران Second Reading Not authenticated
  ياساي ئةندامبووني عيَراق لة رِيَكةوتننامةي نيَودةولَةتي تايبةت بة دةرياكان لةكاتي رِووداوي ثيسبووني ئاو بةهؤي نةوتةوة لة سالَي 1969 وثرؤتؤكؤلي تايبةت بة ثيسبووني ذينطةي ئاو بةهؤي بابةتي نا نةوتي لةسالَي 1973 Second Reading Authenticated
  ياساي رِاستاندني ثرؤتؤكؤلي عةرةبي بؤ رِيَطري كردن لة ضةتةي دةريايي ودزي لةذيَر هةرِةشةي ضةك وتةواوكةري ياساي عةرةبي بؤ رِيَطري كردن لة تاواني رِيَكخراو لةنيَوان ولآتان Second Reading Not authenticated
  ياساي ئةندامبووني عيَراق لة رِيَكةوتننامةي دروستكردني بانكي ئةوروثي بؤ طةشةثيَدان وئاودانكردنةوة بؤ سالَي 1990 Second Reading Authenticated
  ياساي رِاستاندني رِيَكةوتننامةي هاوكاري لة نيَوان حكومةتي عيَراق وحكومةتي عةرةبستاني سعودي لة بواري طواستنةوةي دةريايي Second Reading Not authenticated
  ياساي رِاستاندني رِيَكةوتننامةي خؤثاريَزي لة باجي دووسةرة ورِيَطري لة خؤدزينةوة لة باجي سةرماية وداهات لة نيَوان حكومةتي عيَراق وحكومةتي عةرةبستاني سعودي First Reading Only Not authenticated
  ياساي رِاستاندني رِيَكةوتننامةي خؤثاريَزي لة باجي دووسةرة ورِيَطري لة خؤدزينةوة لة باجي سةرماية وداهات لة نيَوان حكومةتي عيَراق وحكومةتي توركيا Second Reading Not authenticated
  ياساي ئةندامبووني عيَراق بؤ سيستمي سةرةكي رِيَكخراوي ئيسلامي بؤ ئاسايشي خؤراك Second Reading Authenticated
  ياساي ئةندامبووني عيَراق بؤ ثرؤتؤكؤلي سالَي 1997 كة هةمووار كردني رِيَكةوتننامةي سالَي 1973 بوو تايبةت بة رِيَطري كردني ثيسبووني ذينطة لة لايةن كةشتيةكانةوة وثرؤتؤكؤلةكةي لة سالَي 1978 Second Reading Authenticated
  قانون ثرِؤذةي ئةندامبووني عيَراق لة رِيَكةوتننامةي ئةماني ئةتؤمي ورِيَكةوتننامةي هاوبةش سةبارةت بة شيَوازي مامةلَةكردني لةطةلَ سوتةمةني بةكارهاتوو ومامةلَةكردن لةطةلَ ثاشماوي تيشكدار Second Reading Authenticated
  ياساي ئةندامبووني كؤماري عيَراق لة رِيَكةوتننامةي نيَودةولَةتي بؤ طةرِان ورِزطار كردن بؤ سالَي 1979، Second Reading Authenticated
  ياساي ئةندامبووني عيَراق لة ثةيماننامةي مةراكش بؤ ئاسانكردني بةدةستهيَناني ضاثةمةنييةكان كة هاوكاري كةساني نابينادةكات لةخويَندنةوةي ضاثةمةنيةكان Second Reading Authenticated
  یاسای بەشداری کردن لە یاسای ڕێکخراوی گەشەپێدانی ژنان لە وڵاتانی ئەندام OIC Second Reading Not authenticated
  ياساي رِاستاندني رِيَكةوتننامةي نيَوان حكومةتي عيَراق وئةرمينيا بؤ بةخشيني هةلَطراني ثاسثؤرتي ديبلؤماسي وخزمةت لة وةطرتني ظيزا Second Reading Authenticated
  ياساي ئةندامبووني عيَراق لة سيستمي سةرةكي ئةنجومةني نيَودةولَةتي خورما Second Reading Authenticated
  ياساي هةممواركردني ياساي ئةندامبووني عيَراق لة رِيَكةوتننامةي نيَودةولَةتي بؤ هيَلَةكاني باركردن بؤ سالَي 1966 وثرؤتؤكؤلي هةممواركردني 1988 وهةممواركراو لة سالَي 2003 ذمارة (14) بؤ سالَي 2020 Second Reading Authenticated
  ياساي رِاستاندني رِيَكةوتننامةي نيَوان حكومةتي عيَراق ورِووسيا بؤ بةخشيني هةلَطراني ثاسثؤرتي ديبلؤماسي وخزمةت لة وةطرتني ظيزا Second Reading Authenticated
  ياساي رِاستاندني رِيَكةوتننامةي نيَوان حكومةتي عيَراق وقوبرس بؤ بةخشيني هةلَطراني ثاسثؤرتي ديبلؤماسي وخزمةت لة وةطرتني ظيزا Second Reading Authenticated
  ياساي رِاستاندني عيَراق لةسةر رِيَكةوتننامةي عةرةبي بؤ رِيَطري كردن لة كؤثي كردني مرؤظ. Second Reading Authenticated
  ياساي ئةندامبووني عيَراق لة رِيَكةوتننامةي كة لة رِيَكةوتي 28 تموز 1994 واذؤكراوة سةبارةت بة جيَبةجيَ كردني بةشي 11 لة رِيَكةوتننامةي نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ ياساي دةرياكان . First Reading Only Not authenticated
  ياساي رِاستاندني رِيَكةوتنامةي ليَخؤشبووني دووسةرة لة وةرطرتني ظيزا بؤ هةلَطراني ثاسثؤرتي ديبلؤماسي وخزمةت وكاروباري طشتي لة نيَوان عيَراق وضين Second Reading Authenticated
  ياساي رِاستاندني رِيَكةوتننامةي خزمةتطوزاري طواستنةوةي ئاسماني لة نيَوان عيَراق ورِووسيا Second Reading Not authenticated
  ياساي رِاستاندني ثةيماننامةي ستراتيذي لة نيَوان عيَراق و فةرةنسا First Reading Only Not authenticated
  ياساي رِاستاندني رِيَكةوتننامةي طواستنةوةي ئاسماني لة نيَوان عيَراق وقةتةر First Reading Only Not authenticated
  ياساي رِاستاندني رِيَكةوتننامةي خزمةتطوزاري طواستنةوةي ئاسماني لة نيَوان عيَراق وسوريا First Reading Only Not authenticated
  ياساي رِاستاندني خزمةتطوزاري ئاسماني لة نيَوان عيَراق وسوريا . First Reading Only Not authenticated
  ياساي رِاستاندني رِيَكةوتننامةي بةخشيني بةرامبةر بةيةك لة ظيزا لة هةلَطراني ثاسثؤرتي ديبلؤماسي لة نيَوان عيَراق وكؤرياي باشوور Second Reading Authenticated
  ياساي رِاستاندني عيَراق لةسةر ثرؤتؤكؤلي هةموواركردني هةردوو بةندي 50 و56 لة رِيَكةوتننامةي فرؤكةواني سظيلي نيَودةولَةتي بؤ سالَي 1944 كة لة سالَي 2016 ئةنجامدرا Second Reading Authenticated
  ياساي ئةنداميَتي عيَراق لة رِيَكةوتننامةي ثيَشانطا نيَودةولَةتييةكان كة لة ثاريس واذؤكراوة لة سالَي 1928 وثرؤتؤكؤلةكاني وهةموواركردنةوةكاني لة سالآني 1982، 1988 First Reading Only Not authenticated
  ياساي ئةندامبووني عيَراق بؤ ياساي نةهيَشتني توندوتيذي و كيَضةلَ لةكاتي كاردا First Reading Only Not authenticated
  ياساي ئةندامبوني عيرَاق لة ثرِؤتؤكؤلي كيطالي بؤ سالَي 2016 كة هةموواري ثيَنجةمة بؤ ثرِؤتؤكؤلي مؤنتريال سةبارةت بة بابةتةكاني كة زيان بة ئؤزؤن دةطةيةنيَت بؤ سالَي 1987 تةواوكاري بؤ رِيَكةوتننامةي ظيةننا بؤ ثاراستني ئؤزؤن بؤ سالَي 1985 First Reading Only Not authenticated

 Attendance - Sessions No. : 0
 Unexcused Absence - Sessions No. : 1
 Excused Absence - Sessions No. : 0

  سیستەمی خاڵ 2022-02-28 دانیشتنی ژماره‌ ( 2 ) وه‌رزی یه‌كه‌م / ساڵی یه‌كه‌م
  سیستەمی خاڵ 2022-03-28 دانیشتنی ژماره‌ ( 5 ) وه‌رزی یه‌كه‌م / ساڵی یه‌كه‌م
  یاسای پێشنیارکراو 2022-05-31 دانیشتنی ژماره‌ ( 10 ) وه‌رزی یه‌كه‌م / ساڵی یه‌كه‌م
  یاسای پێشنیارکراو 2022-07-23 دانیشتنی ژماره‌ ( 1 ) وه‌رزی دووهه‌م / ساڵی یه‌كه‌م
  یاسای پێشنیارکراو 2022-10-08 دانیشتنی ژماره‌ ( 3 ) وه‌رزی دووهه‌م / ساڵی یه‌كه‌م
  سیستەمی خاڵ 2022-11-19 دانیشتنی ژماره‌ ( 11 ) وه‌رزی دووهه‌م / ساڵی یه‌كه‌م
  یاسای پێشنیارکراو 2022-11-19 دانیشتنی ژماره‌ ( 11 ) وه‌رزی دووهه‌م / ساڵی یه‌كه‌م
  یاسای پێشنیارکراو 2022-11-19 دانیشتنی ژماره‌ ( 11 ) وه‌رزی دووهه‌م / ساڵی یه‌كه‌م
  یاسای پێشنیارکراو 2022-11-10 دانیشتنی ژماره‌ ( 10 ) وه‌رزی دووهه‌م / ساڵی یه‌كه‌م
  یاسای پێشنیارکراو 2022-11-21 دانیشتنی ژماره‌ ( 12 ) وه‌رزی دووهه‌م / ساڵی یه‌كه‌م
  یاسای پێشنیارکراو 2023-01-28 دانیشتنی ژماره‌ ( 3 ) وه‌رزی یه‌كه‌م / ساڵی دووهه‌م
  یاسای پێشنیارکراو 2023-02-09 دانیشتنی ژماره‌ ( 5 ) وه‌رزی یه‌كه‌م / ساڵی دووهه‌م
  یاسای پێشنیارکراو 2023-02-21 دانیشتنی ژماره‌ ( 8 ) وه‌رزی یه‌كه‌م / ساڵی دووهه‌م
  یاسای پێشنیارکراو 2023-03-18 دانیشتنی ژماره‌ ( 14 ) وه‌رزی یه‌كه‌م / ساڵی دووهه‌م
  یاسای پێشنیارکراو 2023-03-04 دانیشتنی ژماره‌ ( 10 ) وه‌رزی یه‌كه‌م / ساڵی دووهه‌م
  یاسای پێشنیارکراو 2023-04-29 دانیشتنی ژماره‌ (21) وه‌رزی یه‌كه‌م / ساڵی دووهه‌م
  یاسای پێشنیارکراو 2023-04-29 دانیشتنی ژماره‌ (21) وه‌رزی یه‌كه‌م / ساڵی دووهه‌م
  یاسای پێشنیارکراو 2023-05-02 دانیشتنی ژماره‌ (22) وه‌رزی یه‌كه‌م / ساڵی دووهه‌م
  یاسای پێشنیارکراو 2023-05-04 دانیشتنی ژماره‌ (23) وه‌رزی یه‌كه‌م / ساڵی دووهه‌م
  یاسای پێشنیارکراو 2023-05-04 دانیشتنی ژماره‌ (23) وه‌رزی یه‌كه‌م / ساڵی دووهه‌م
  یاسای پێشنیارکراو 2023-08-03 دانيشتني ژماره‌ (7) / وةرزي دووهةم / سالَي دووهةم
  یاسای پێشنیارکراو 2023-08-03 دانيشتني ژماره‌ (7) / وةرزي دووهةم / سالَي دووهةم
  سیستەمی خاڵ 2023-08-16 دانيشتني ژماره‌ (11) / وةرزي دووهةم / سالَي دووهةم
  یاسای پێشنیارکراو 2023-09-09 دانيشتني ژماره‌ (12) / وةرزي دووهةم / سالَي دووهةم
  یاسای پێشنیارکراو 2023-10-17 دانيشتني ژماره‌ (24) / وةرزي دووهةم / سالَي دووهةم
  یاسای پێشنیارکراو 2024-01-27 دانیشتنی ژماره‌ (2) وه‌رزی یه‌كه‌م / ساڵی سێیەم
  یاسای پێشنیارکراو 2024-02-12 دانیشتنی ژماره‌ (6) وه‌رزی یه‌كه‌م / ساڵی سێیەم
  یاسای پێشنیارکراو 2024-02-24 دانیشتنی ژماره‌ (9) وه‌رزی یه‌كه‌م / ساڵی سێیەم
  یاسای پێشنیارکراو 2024-04-30 دانیشتنی ژماره‌ (23) وه‌رزی یه‌كه‌م / ساڵی سێیەم