Nature

2023-09-30

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني شانزةهةم لة وةرزي ياساداناني دووهةم لةسالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي شةممة رِيَكةوتي 30/9/2023 بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي  سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بة ئامادةبووني(191) ئةندام كة تةيايدا سيَ ياسا خويَندنةوةيان بؤ ئةنجامدراوة وثيَشنياري طرتني ضةند رِيَوشويَنيكي كردووة سةبارةت بة كارةساتي ئاطركةوتنةوةي شارؤضكةي حةمدانية كرد.

  Views : 249