Nature

2024-01-29

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني سيَهةم لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي دووشةممة رِيَكةوتي 29/1/2024 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي جيَطري سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بة ئامادةبووني  (171) ئةندام كة تةيايدا دةنطدان لةسةر ثرِؤذة ياساي هاوكاري ياسايي وخويَندنةوةي يةكةم بؤ سيَ ياسا ئةنجامدران.

  Views : 199