Nature

2024-02-13

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني شةشةم لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي سيَشةممة رِيَكةوتي 13/2/2024 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بةوةكالةت بة ئامادةبووني  (169) ئةندام كة تةيايدا ليَثرسينةوة لةطةل دكتؤر نةبيل جاسم سةرؤكي تؤرِي رِاطةياندني  عيَراقي وئةنجومةن دةنطيدا كة ولآمةكاني جيَطاي قةناعةت نية.

  Views : 109