Nature

2024-04-29

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني بيست ودووهةم لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي دووشةممة رِيَكةوتي 29/4/2024 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بةوكالةت بة ئامادةبووني  (167) ئةندام كة تةيايدا دةنطدان لةسةر  ثيَشنياري ياساي هةموواري يةكةم بؤ ياساي رِيَكخستني طواستنةوةي كؤئةندامي مرؤظ ذمارة  (11) بؤ سالَي 2016 ثيَشكةشكراو لة لايةن  ليذنةي تةندروستي وذينطة  وخؤيَندنةوةي دووهةم بؤ ثيَشنيار ياساي هةمواري يةكةم بؤ ياساي بنةماي يةكسانكردني برِوانامة وثلةي زانستي عةرةبي وبياني ذمارة  (20) بؤ سالَي  2020و خويَندنةوةي يةكةم بؤ ضوار ثرؤذة ياساي ئةنجامدران .

  Views : 378