Nature

2024-04-30

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني بيست وسيَهةم  لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي سيَشةممة رِيَكةوتي30/4/2024 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بةوكالةت بة ئامادةبووني  (172) ئةندام كة تةيايدا دةنطدان لةسةر ثرؤذة ياساي هةموواري ياساي وةزارةتي  خويَندني بالآ وتويَذينةوةي زانستي ئةنجامدرا.

  Views : 371