Nature

2022-12-10

ميَزطردي ثاريزطاي بابل

 رِوانطةي ضاوديَري ثةرلةمان  ميَزطرديَكي رِيَكخست بةمةبةستي تاوتوويَ كردني ميكانيزمةكاني ضاودَيري ثةرلةمان بؤ بوودجةي ثرِؤذةكاني ثاريَزطاي بابل بؤ سالَي 2023 رِؤذي شةممة رِيَكةوتي 10/12/2022  لةهؤلي سةنديكاي ئةندازياران، بة ئامادةبووني هةريةك لة ثةرلةمانتاران  ئةمير مةعموري وموستةفا طرعاوي وبةريَز ثاريَزطاي بابل وذمارةيةك لة كةسايةتي وئةكاديمي وضالاكوان ورِيَكخراوةكاني كؤمةلَي مةدني.

  Views : 559