Nature

2023-02-13

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق شةشةم  دانيشتني لة خولي ياساداني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم رِؤذي سيَشةممة رِيَكةوتي 13/2/2023 سازكرد، بةئامادةبووني 189 ثةرلةمانتار ،بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق،كة تةيايدا  دةنطدان  لةسةر هةمووار كردني ياساي جيَبةجيَ كردني ياساي ثرِؤذةكان ئاوديَري ودةنطدان لةسةر سيَ ياسا  ئةنجامدران .

  Views : 246