Nature

2023-05-02

 ئةنجومةني نوينةراني عيَراق دانيشتني بيست ودووهةمين  لة وةرزي ياساداناني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم ساز كرد بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران رِؤذي سيَشةممة رِيككةوتي  2/5/2023بة ئامادةبووني 208 ثةرلةمانتار ، كة تةيايدا دةنطدان لةسةر ثرِؤذة  ياساي طؤرِيني فةرماني ذمارة (15) بؤ سالَي  2004 سةبارةت بة خاوةنكردني ثارضة زةوي بؤ فةرمانبةراني كؤمثانياي ثالآوتطةكاني  ناورِاست - ثالآوتطةي دؤرة (كؤمثانياي طشتي ) وخويَندنةوةي دووهةم بؤ ضوار ياسا.

  Views : 317