Nature

2023-05-06

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق دانيشتني بيست وضوارةمين  لة وةرزي ياساداناني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم ساز كرد بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي جيَطري سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران رِؤذي شةممة  رِيَككةوتي 6/5/2023،بةئامادةبووني 175 ثةرلةمانتار ، كة تةيايدا خويَندنةوةي دووهةم بؤ سيَ ثرِؤذة  ياسا ئةنجامدران 

  Views : 254