Nature

2023-05-09

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق دانيشتني بيست وثيَنجةمين لة وةرزي ياساداناني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم ساز كرد، بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران رِؤذي سيَشةممة بة ئامادةبووني 192 ثةرلةمانتار كة تةيايدا  دةنطدان لةسةر دوو ياسا خويَندنةوةي دووهةم بؤ ثيَنج ثرِؤذة ياسا ئةنجامدران .  

  Views : 245