Nature
Date : 2024-02-14
Duration : 01:00Hour
Type : Agenda Session
Attendees : 0 Deputies
Excused Absence : 0 Deputy
Absence without Excuse : 0 Deputy
Session Items
يةكةم : خؤيَندنةوةي يةكةم بؤ ثرِؤذة ياساي بةدةستهيَناني زانياري . (ليذنةي رِؤشنبيري وطةشتياري وئاسةوار ورِاطةياندن ). (18 بةند). Executor
دووهةم: خؤيَندنةوةي يةكةم بؤ ثرِؤذة ياساي هةلَوةشاندنةوةي ياساي ئةنجومةني سةركردايةتي شؤرِشي هةلَوةشيَندراو (1018) بؤ سالَي 1982و (554) بؤ سالَي 1983 (ليذنةي ياسايي)، (2 بةند). Executor
سيَهةم : خؤيَندنةوةي دووهةم بؤ ثرؤذة ياساي تؤماري لةدايكبوون ومردووةكان . (ليذنةي تةندروستي وذينطة). Executor
ضوارهةم : خؤيَندنةوةي دووهةم بؤ ثرؤذة ثرِؤذة ياسا رِاستاندني عيَراق لةسةر ثرؤتؤكؤلي هةموواركردني هةردوو بةندي 50 و56 لة رِيَكةوتننامةي فرؤكةواني سظيلي نيَودةولَةتي بؤ سالَي 1944 كة لة سالَي 2016 ئةنجامدرا 2016. (ليذنةي ثةيوةندييةكاني دةرةوة) Executor
ثيَنجةم: خؤيَندنةوةي دووهةم بؤ ثرِؤذة ياساي هةموواركردني يةكةم بؤ ياساي دةستةي داوكاري مولَكداريَتي ذمارة (13) بؤ سالَي 2010. (ليذنةي ياسايي). Executor
Session Details

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني هةشتةم لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي ضوارشةممة رِيَكةوتي 14/2/2024 بةسةرؤكايةتي دكتؤر شاخةوان عةبدوللآ جيَطري سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران كة تةيايدا:-

 

- خؤيَندنةوةي يةكةم بؤ ثرؤذة  ياساي بةدةستهيَناني زانياري ، ثيَشكةشكراو لة لايةن  ليذنةي رِؤشنبيري وطةشتياري وئاسةوار ورِاطةياندن .

- خؤيَندنةوةي يةكةم بؤ ثرؤذة  هةلَوةشاندنةوةي ياساي ئةنجومةني سةركردايةتي شؤرِشي هةلَوةشيَندراو (1018) بؤ سالَي  1982 و (554) بؤ سالَي  1983، ثيَشكةشكراو لة لايةن  ليذنةي ياسايي.

-  خؤيَندنةوةي دووهةم بؤ ثرِؤذة   ياساي تؤماري لةدايكبوون ومردووةكان ثيَشكةشكراو لة لايةن  ليذنةي تةندروستي وذينطة.

- خؤيَندنةوةي دووهةم بؤ ثرِؤذة ياساي  ثرِؤذة ياسا رِاستاندني عيَراق لةسةر ثرؤتؤكؤلي هةموواركردني هةردوو بةندي 50 و56 لة رِيَكةوتننامةي فرؤكةواني سظيلي  نيَودةولَةتي  بؤ سالَي 1944 كة لة سالَي 2016  ئةنجامدرا  ثيَشكةشكراو لة لايةن  ليذنةي ثةيوةندييةكاني دةرةوة.

- خؤيَندنةوةي دووهةم بؤ ثرِؤذة ياساي  ياساي هةموواركردني يةكةم بؤ ياساي دةستةي داوكاري مولَكداريَتي  ذمارة  (13) بؤ سالَي  2010، ثيَشكةشكراو لة لايةن  ليذنةي ياسايي.

ثاشان كؤتايي بةدانيشتنةكةي هيَنرا