Nature
Date : 2024-03-27
Duration : 01:20Hour
Type : Agenda Session
Attendees : 0 Deputies
Excused Absence : 0 Deputy
Absence without Excuse : 0 Deputy
Session Items
يةكةم : خويَندنةوةي دووهةم بؤ ثرِؤذةي ياساي خويَندنةوةي زانكؤيي حكومي تايبةت . (ليذنةي خويَندنةوةي بالآ وتويَذينةوةي زانستي ). Executor
دووهةم: خويَندنةوةي دووهةم بؤ ثرؤذة ياساي رِاستاندني رِيَكةوتننامةي خزمةتطوزاري طواستنةوةي ئاسماني لة نيَوان عيَراق ورِووسيا . (ليذنةي ثةيوةندييةكاني دةرةوة ) Executor
سيَهةم: خويَندنةوةي دووهةم بؤ ثرِؤذة ياساي طيَرِانةوةي داهاتي طةندةلَي . (ليذنةي دةستثاكي، ليذنةي ياسايي). Executor
ضوارةهةم: خويَندنةوةي يةكةم بؤ ثيَشنيار ياساي هةموواري يةكةم بؤ ياساي ثلةبةندي ثيشة تةندروستي وثزيشكييةكان ذمارة (6) بؤ سالَي 2000.( ليذنةي تةندروستي وذينطة )، (13 بةند). Executor
Session Details

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني حةظدةهةم لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي ضوارشةممة رِيَكةوتي 27/3/2024 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بةوكالةت بة ئامادةبووني  (174) ئةندام كة تةيايدا

- بةريز موحسين مةندةلاوي داواي دروستكردني ليذنةيةكي ثةرلةماني  كرد بةمةبةستي بةدواداضوون بؤ كيَشةي لافاوي شاري دهؤك بةمةبةستي زانيني وردةكارييةكاني .

- ذماريةك لة ثةرلةمانتاراني ثاريَزطاي دهؤك بةياننامةيةكيان خويَندةوة كة تةيايدا باسيان لة لافاواي شاري دهؤك كرد كة بؤتة هؤي مردني ضوار كةسي وطواستنةوةي 1600 كةس بؤ هؤتيلةكان وزيانطةياندن بة 1600 مالَ و248 ئؤتؤمبيلَ و25 ثرِؤذةي حكومي وذمارةيةك دووكان وثرِؤذةي بةخيَوكردني ئاذةلَ، وداوايان كرد قةرةبووي زيانليَكةوتووةكان بكريَت لة رِيَطاي ناردني  رِاثؤرتيَك لة لايةن ئةو ليذنةوة  بؤ سةرؤك وةزيران بةمةبةستي خةرج كردني قةرةبووي ثيَويست لة بوودجةي لةناكاو.

- دةنطدان لةسةر ثيَشنيارةكاني ليذنةي ثةرلةماني تايبةت بة لافاوي ثاريَزطاي  دهؤك

- خويَندنةوةي  دووهةم   بؤ ثرِؤذةي ياساي خويَندنةوةي  زانكؤيي حكومي تايبةت  ثيَشكةشكراو لة لايةن  ليذنةي خويَندنةوةي  بالآ وتويَذينةوةي زانستي .

- خويَندنةوةي  دووهةم  بؤ ثرؤذة ياساي رِاستاندني رِيَكةوتننامةي خزمةتطوزاري طواستنةوةي ئاسماني لة نيَوان عيَراق ورِووسيا  ثيَشكةشكراو لة لايةن  ليذنةي ثةيوةندييةكاني دةرةوة .

- دةنطدان لةسةر ثرؤذة ياساي   هةموواركردنةوةي ياساي سزاكان لة عيَراق ذمارة (111) بؤ سالَي 1969، ثيَشكةشكراو لة لايةن  ليذنةي ياسايي  ثاش زيادكردني بؤ بةرنامةي كاري دانيشتنةكة .

بةشيَك لة دانيشتنةكةي بةسةرؤكايةتي دكتؤر شاخةوان عةبدولآ بوو

- خويَندنةوةي  دووهةم   بؤ ثرِؤذة ياساي طيَرِانةوةي داهاتي طةندةلَي  ثيَشكةشكراو لة لايةن هةردوو ليذنةي دةستثاكي وياسايي .

- خويَندنةوةي يةكةم بؤ ثيَشنيار ياساي هةموواري يةكةم بؤ ياساي ثلةبةندي ثيشة تةندروستي وثزيشكييةكان ذمارة  (6) بؤ سالَي 2000 ثيَشكةشكراو لة لايةن  ليذنةي تةندروستي وذينطة