Nature

دەنگدان

 

پێتوایە ئەنجومەنی نوێنەرانی ئێستا لەدانیشتنی پێشوو باشتر کاردەکات؟

کۆی دەنگ 5532

 

ژمێرەری سەردانکەر

Date : 2023-05-17
Duration : 02:38Hour
Type : Agenda Session
Attendees : 0 Deputies
Excused Absence : 0 Deputy
Absence without Excuse : 0 Deputy
Session Items
يةكةم : تةواوكردني دةنطدان لةسةر ثرِؤذة ياساي بيمةي كؤمةلآيةتي وخانةنشيني كريَكاران (ليذنةي كار ورِيَكخراوةكاني كؤمةلَطاي مةدةني ، ليذنةي دارايي ،ليذنةي ياسايي)، (113 بةند). Executor
Session Details

 

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق دانيشتني بيست وحةوتةمين  لة وةرزي ياساداناني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم لة رِيَكةوتي (17/5/2023) ساز كرد، بةسةرؤكايةتي دكتؤر شاخةوان عةبدولآ جيَطري سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران رِؤذي سيَشةممة بة ئامادةبووني 175 ثةرلةمانتار كة تةيايدا:

 

- دةنطدان لةسةر كؤي ياساكة كة ئامانجي ئةوةية بةرفراوانترين تويَذي كارمةنداني هةرسيَ كةرتي (تايبةت وتيَكةلآو وهاريكاري) بيانطريَتةوة، وئةم ياساية ذيانيَكي شةرفمةندانة دابين دةكات بؤ ئةو كةسانةي كة سالآنيَكي زؤرة لة كةرتانة كاردةكةن بيَ بووني هيض بيمةيةكي رِاستةقينة وئةم ياساية دةيانطريَتةوة ،وئةم ياساية ذيانيَكي شةرةف مةندانة بؤ خؤيان وبنةمالَةكانيان دابين دةكات وجةختكردنةوةية لةسةر بنةماكاني دستور، وطونجاوة لةطةلَ بةرةوثيَشضوونةكاني ئةم قؤناغة ورِووبةرووي تةنطذة كؤمةلآيةتيةكان دةبيَتةوة، ويةكدةطريَتةوة لةطةلَ داواكاريةكاني  رِيَكخراوي كاري نيَودةولَةتي كة داواي فراوانكردني تؤرِي ثاراستني كؤمةلآيةتي دةكات،وئةم ياساية فراوانترين تويَذ لة تويَذةكاني كؤمةلَطاي عيَراقي دةطريَتةوة كة تويَذي كارايكارانة .

ثاشان كؤتايي بة دانيشتنةكة هيَنرا بؤ رِؤذي شةممةي داهاتوو.