Nature

دەنگدان

ژمێرەری سەردانکەر

Last Sessions

 

دانیشتنی ژماره‌ (27) وه‌رزی یه‌كه‌م / ساڵی سێیەم

 
  Session Items
Session Report
 

بؤ ثرِؤذةي ضاوديَري نويَنةران

ئةزمووني ديموكراسي لة عيَراق ثيَويستي بة دامةزاروةي سظيلي هةية كة كاري ضاوديَري كارةكاني دامةزراوةي ياسادانان بكات، وتؤماركردني كارةكاني بةشيَوةيةكي بيَ لايةنانة بةمةبةستي ئةوةي ضاوديَراني كاروباري عيَراق ثشتي ثيَ ببةستن.

ثرِؤذةكة هةولَ دةدات فشاري شارستاني ئةنجامبدات لةسةر دامةزراوةي ثةرلةمان .

ثرِؤذةكة قؤناغيَكي سةرةكية بؤ بونياداناني فةرمانطةيةكي ضاوديَري فراوانتر كة سةرجةم دةسةلآتةكاني ديكة وةكو جيَبةجيَ كردن ودادوةري بطريَتةوة لة ئايندةدا .

ئامانجةكاني ثرِؤذةكة

يةكةم:  بةديكومينت كردني ئاستي كاركردني ئةنداماني ئةنجومةني نويَنةران وفراكسيؤنةكان وليذنةكان بةشيَوةيةكي سالآنة .

دووهةم:  دروستكردني داتا بةيسيَك كة سةرجةم زانياري وئامارةكان سةبارةت بة كاري ثةرلةماني عيَراقي لةخؤ بطريَت كة بةردةست بيَت بؤ ثسثؤرِان وليَكؤلَةوةرةكان ورِاطةياندنكارةكان.

ضالاكيةكان

يةكةم : ئامادةبوون لة دانيشتنةكاني ثةرلةمان وتؤماركردني :

1-بةديكومينت كردني  ئاستي كارةكاني ليذنةكان بةجيا لة رِيَطاي ثيَشكةشكردني ثيَشنياري ياساكان ودةركردني ياساكان وليَثرسينةوة وداواي ئامادةبوون وليَثرسينةوة لةسةرؤك كؤمار ورِةزامةندي لةسةر دامةزراندني ثلة تايبةتةكان وليسةندنةوةي متمانة .

2- بةديكومينت كردني ئامادةبووني ئةنداماني ئةنجومةن لة دانيشتنةكان

3- بةديكومينت كردني بةشداري هةر ثةرلةمانتاريَك لةكاتي ئامادبووني لة دانيشتنةكان (ذمارةي  بةشداريكردن – رِيَذةي بةشداريكردن – فراكسيؤن يان ثارت)

 

دووهةم: ثةيوةندي لةطةلَ ليذنةكاني ئةنجومةني نويَنةران

سيَهةم: ثةيوةندي لةطةلَ بةرِيَوةبةرايةتييةكاني ناو ئةنجومةني نويَنةران ( فةرمانطةي ثةرلةماني – فةرمانطةي رِاطةيانددن – فةرمانطةي ياسادانان – فةرمانطةي ليَكؤلَينةوة – ثةيمانطاي  ثةرةثيَدان)

ضوار: ئةنجامداناني  كؤنفرانس بةمةبةستي ناساندني رِاثؤرتي ضاوديَري وةرزي وسألانة.

ئةنجامةكاني جيَبةجيَ كردني ثرِؤذةكة

1-دامةزراندن وطةلآلةكردني رِؤلَي ضاوديَري سظيلي لة ئةزمووني عيَراقي.

2-دروستكردني داتاي بةيسكي بيَلايةن لةسةر ئاستي كارةكاني ئةنجومةني نويَنةران كة بةردةست بيَت بؤ ليَكؤلَةوةر وثسثؤران.

3-دروستكردني  فشاريَكي سظيلي

4-بةشداريكردن لة دروستكردني كةلتوري ضاوديرَي سظيلي لة دامةزراوة نويَنةرايةتيةكان.

5-ئاشكراكردني بةشداريكردني فراكسيؤن وئةندامان  لة كاراكردني كاري ليذنةكاني ئةنجومةني نويَنةران .