Nature

دەنگدان

ژمێرەری سەردانکەر

هەواڵی ئەنجومەن

 


دانيشتني بيست وحةوت

 
 

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني بيست وشةشةم  لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي دووشةممة رِيَكةوتي3/6/2024 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بةوكالةت بة ئامادةبووني  (199) ئةندام كة تةيايدا دةنطدان لةسةر خشتةكاني بوددجةي طشتي ذمارة (13) بؤ سالَي 2024 هةمووار كراو وهاوثيَضةكاني خشتةي  (ا،ب،ج،د،ه،و) ثيَشكةش كراو لة لايةن ليذنةي دارايي .

 
 
  دانيشتني بيست وشةش
  دانيشتني بيست وثيَنجةم
  دانيشتني بيست وضوارةم

 
ثرِؤذة ياساي رِاستاندني رِيَكةوتننامةي هاندان وثاراستني وةبةرهيَنان لة نيَوان حكومةتي عيَراق وحكومةتي شانشيني عةرةبستاني سعودي. پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي ئةندامبووني عيَراق لة سيستمي سةرةكي كؤنفرانسي لاهاي تايبةت بة ياساي نيَودةولَةتي تايبةت پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي رِاستاندني رِيَكةوتننامةي خؤثاريَزي لة باجي دووسةرة ورِيَطري لة خؤدزينةوة لة باجي سةرماية وداهات لة نيَوان حكومةتي عيَراق وحكومةتي توركيا پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي رِاستاندني رِيَكةوتننامةي سةرةكي لة نيَوان حكومةتي عيَراق ورِيَكخراوي نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ طةشةثيَداني ثيشةسازي (unido) پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي تؤرِي رِاطةياندني عيَراقي ذمارة (26) لة سالَي 2015 پرۆژە رِؤشنبيري وطةشتياري وئاسةوار ورِاطةياندن
ياساي ثرِؤذة ياساي هةموواري ضوارةم ياساي وةبةرهيَنان ثيشةسازي هةردوو كةرتي تايبةت وتيَكةلآو ذمارة (٢٠) سالَي ١٩٩٨ پرۆژە ئابووري وثيشةسازي وبازرطاني
ياساي رِاستاندني ثرؤتؤكؤلي عةرةبي بؤ رِيَطري كردن لة ضةتةي دةريايي ودزي لةذيَر هةرِةشةي ضةك وتةواوكةري ياساي عةرةبي بؤ رِيَطري كردن لة تاواني رِيَكخراو لةنيَوان ولآتان پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي رِاستاندني رِيَكةوتننامةي خؤثاريَزي لة باجي دووسةرة ورِيَطري لة خؤدزينةوة لة باجي سةرماية وداهات لة نيَوان حكومةتي عيَراق وحكومةتي ئيَران پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي رِاستاندني رِيَكةوتننامةي دةريايي لة نيَوان عيَراق وميسرِ پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي رِاستاندني رِيَكةوتننامةي لة نيَوان حكومةتي عيَراق وحكومةتي تونسي سةبارةت بة خزمةتطوزاري ئاسماني نيَوانيان پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي رِاستاندني رِيَكةوتننامةي هاوكاري لة نيَوان حكومةتي عيَراق وحكومةتي عةرةبستاني سعودي لة بواري طواستنةوةي دةريايي پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي طةرِانةوةي داهاتي طةندةلَي پرۆژە دةستثاكي
ياساي مافي دةربرِين وكؤبونةوة وخؤثيشانداني ئاشتيانة. پرۆژە مافي مرؤظ
ياساي هةموواركردني ياساي مادةهؤشبةرةكان ذمارة (50) لةسالَي2017 پرۆژە ياسايي
ياساي هةموواري يةكةمي بؤ ياساي رِيَزليَنان وبةخشيني نيشان ذمارة 15 لةسالَي 2012 پرۆژە ياسايي
ياساي هةموواري يةكةمي ياساي وةزارةتي كارةبا ذمارة (53) سالَي 2017. پرۆژە كارةبا ووزة
هةموواري بيست ويةكةم بؤ ياساي ميلاك ذمارة (25) لة سالَي 1960 پرۆژە ياسايي
ياساي طةرِانةوةي مالَ ومولَك بؤ خاوةنةكانيان كة دةستي بةسةردا طيراوة بةهؤي برِيارةكاني ئةنجومةني سةركردايةتي رِذيَمي بةعسي رِووخاو پرۆژە ياسايي
ياساي بةكريَداني زةوي كشتوكالَي، پرۆژە كشتوكالَ وئاو وزؤنطاوةكان
ياساي تؤماركردني لةدايكبوون وكؤضكردوو پرۆژە تةندروستي وذينطة
ياساي ثاراستن لة زيانةكاني توتن پرۆژە تةندروستي وذينطة
ياساي خويَندني زانكؤيي حكومي الليس پرۆژە خويَندني بالآ وتويَذينةوةي زانستي
ياساي رؤذي نيشتماني كؤماري عيَراق پرۆژە رِؤشنبيري وطةشتياري وئاسةوار ورِاطةياندن
ياساي رِاستاندني رِيَكةوتننامةي خزمةتطوزاري طواستنةوةي ئاسماني لة نيَوان عيَراق ورِووسيا پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي رِيَكخستني وةزةي نويَبووة پرۆژە ياسايي
ياساي ضارةسةر كردني ماوةي وةرطرتني داواكاري كة ئاماذةي ثيَكراوة لة ياساي ذمارة 13 بؤ سالَي 2016 وهةموواري يةكةمي ياساي بةلَطةكان كة ناوي خوازراوي لةسةرة وتايبةتة بة كؤضبةران ذمارة 79 لةسالَي 2012 . پرۆژە كؤض وكؤضبةران وئاشتةوايي كؤمةلآيةتي
ياساي لةناوبردني تيرؤر پرۆژە ئاسايش وبةرطري
ياساي هاوبةشي لة نيَوان كةرتي طشتي وتايبةت پرۆژە ئابووري وثيشةسازي وبازرطاني
ياساي هةممواري دووهةم بةرثرسياريَتي كةسي بؤ فةرمانبةراني دةولَةت وكةرتي طشتي ذمارة (47) بؤ سالَي 1990 پرۆژە ياسايي
ياساي هةموواركردني يةكةم بؤ ياساي دةستةي داوكاري مولَكداريَتي ذمارة (13) لة سالَي 2010 پرۆژە ياسايي
ياساي هةموواري يةكةم بؤ دةستةي دةريايي عيَراقي ذمارة (18) بؤ سالَي 2018 پرۆژە طواستنةوة وثةيوةنديةكان
ياساي هةموواري يةكةم بؤ ياساي بنةماي يةكسانكردني برِوانامة وثلةي زانستي عةرةبي وبياني ذمارة (۲۰) بؤ سالَي ۲۰۲۰. پێشنیارکردن خويَندني بالآ وتويَذينةوةي زانستي
ياساي هةموواري يةكةم بؤ ياساي سنوقي نيشتةجيَ كردني عيَراقي ذمارة (32) بؤسالَي 2011 پرۆژە خزمةتطوزاري وئاوةدانكردنةوة
ياساي هةموواري يةكةمي ياساي مانةوةي بيانيةكان (76) لةسالَي2017 پێشنیارکردن ياسايي
یاسای بەشداری کردن لە یاسای ڕێکخراوی گەشەپێدانی ژنان لە وڵاتانی ئەندام OIC پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة