Nature

دەنگدان

ژمێرەری سەردانکەر

هەواڵی ئەنجومەن

 


دانيشتني بيست وحةوت

 
 

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني بيست وشةشةم  لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي دووشةممة رِيَكةوتي3/6/2024 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بةوكالةت بة ئامادةبووني  (199) ئةندام كة تةيايدا دةنطدان لةسةر خشتةكاني بوددجةي طشتي ذمارة (13) بؤ سالَي 2024 هةمووار كراو وهاوثيَضةكاني خشتةي  (ا،ب،ج،د،ه،و) ثيَشكةش كراو لة لايةن ليذنةي دارايي .

 
 
  دانيشتني بيست وشةش
  دانيشتني بيست وثيَنجةم
  دانيشتني بيست وضوارةم

 
خويَندنةوةي دووهةمي بؤ ثرِؤذة ياساي هةموواري يةكةم بؤ ياساي ثالَثشتي ثرِؤذةي بضووك ذمارة (10) لة سالَي 2012 پرۆژە كار ورِيَكخراوةكاني كؤمةلَي مةدةني
ياساي كؤمسيؤني بالآي سةربةخؤي هةلَبذاردنةكان ذمارة (31) بؤ سالَي 2019 پێشنیارکردن ياسايي
ياساي هةموواركردني فةرماني ذمارة 15 بؤ سالَي2004 سةبارةت بة خاوةنكردني زةوي نيشتةجيَبوون بؤ فةرمانبةراني كؤمثانياي ثالآوتطةكاني ناورِاست پرۆژە نةوت وغاز وساماني سروشتي
ياساي هةموواركردني يةكةمي ياساي كؤمثانيا ئةمنية تايبةتةكان ذمارة (52) لة سالَي 2017 پرۆژە ئاسايش وبةرطري
ياساي هةموواري سيَهةمي ياساي كؤليَذي ئيمام ئةعزةم ذمارة (19) بؤ سالَي 1997 پرۆژە ئةوقاف وهؤزةكان
ياساي هةموواري يةكةمي ياساي بةكريَداني زةوي كشتوكالَي وبةخاوةنكردني بؤ دةرضواني كشتوكالَ وظيَرتةنةري ذمارة (24) سالَي 2013 پرۆژە كشتوكالَ وئاو وزؤنطاوةكان
ياساي هةموواري يةكةمي ياساي خاوةن ثيَداويستيةكان ذمارة (13) بؤ سالَي 2013 پرۆژە ذنان وخيَزان ومندالَ
هةمووار كردني يةكةم بؤ ياساي رِووبةرووبوونةوةي لةشفرؤشي ذمارة (8) لةسالَي 1988 پێشنیارکردن ياسايي
ياساي هةموواري سيهةم بؤ ياساي هةلَبذاردني ئةنجومةني نويَنةران وئةنجومةني ثاريَزطا وشارؤضكةكان ذمارة (12) سالَي 2018 پێشنیارکردن ياسايي
ياساي هةممواركردني ياساي ئةندامبووني عيَراق لة رِيَكةوتننامةي نيَودةولَةتي بؤ هيَلَةكاني باركردن بؤ سالَي 1966 وثرؤتؤكؤلي هةممواركردني 1988 وهةممواركراو لة سالَي 2003 ذمارة (14) بؤ سالَي 2020 پرۆژە ثةيوةنديةكاني دةرةوة
ياساي هةممواري يةكةم بؤ ياساي ضاندني كؤئةندامي مرؤظ ورِيَطري كردن لة بازرطاني كردن ثيَ ذمارة (11) بؤ سالَي 2016 پێشنیارکردن تةندروستي وذينطة
ياساي هةمووار كردني ياساي نوسينطةكاني خزمةتطوزاري زانستي ورِاويَذكاري لة دامةزاروةكاني خويَندني بالآ وتويَذينةوةي زانستي ذمارة (7) بؤ سالَي 1997. پرۆژە خويَندني بالآ وتويَذينةوةي زانستي
ياساي هةموواركردني ياساي سزاكان ذمارة (111) لة سالَي 1969 پرۆژە ياسايي
ياساي هةموواري دووهةم بؤ ياساي كؤمسيؤني بالآي سةربةخؤي هةلَبذاردنةكان ذمارة (31) بؤ سالَي 2019 پێشنیارکردن ياسايي
ياساي هةموواري سيَهةم جيَبةجيَ كردني ثرِؤذةكاني ئاوديري ذمارة (138) لة سالَي 1971 پرۆژە كشتوكالَ وئاو وزؤنطاوةكان
ياساي هةموواري نؤيةم بؤ ياساي وةزارةتي خويَندني بالآ وتويَذينةوةي زانستي ذمارة (40) بؤ سالَي 1988 پرۆژە خويَندني بالآ وتويَذينةوةي زانستي
یاسای هەموارکردنی دووەم بۆ یاسای وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی پرۆژە كار ورِيَكخراوةكاني كؤمةلَي مةدةني
یاسای ژمارە ۶ی ساڵی ۲۰۰۶ی هەموارکردنی دووەمی یاسای گۆڕینی ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران پێشنیارکردن ياسايي