Nature
 

  دانيشتني بيست وحةوت    2024-06-03   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني بيست وشةشةم  لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي دووشةممة رِيَكةوتي3/6/2024 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بةوكالةت بة ئامادةبووني  (199) ئةندام كة تةيايدا دةنطدان لةسةر خشتةكاني بوددجةي طشتي ذمارة (13) بؤ سالَي 2024 هةمووار كراو وهاوثيَضةكاني خشتةي  (ا،ب،ج،د،ه،و) ثيَشكةش كراو لة لايةن ليذنةي دارايي .


 

  دانيشتني بيست وشةش    2024-05-22   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني بيست وشةشةم  لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي ضوار شةممة رِيَكةوتي22/5/2024 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بةوكالةت بة ئامادةبووني  (167) ئةندام كة تةيايدا دةنطدان لةسةر  ثيَشنيار ياساي هةموواري دووهةم بؤ ياساي كؤمسيؤني بالآي سةربةخؤي هةلَبذاردنةكان ذمارة  (31) بؤ سالَي  2019 ثيَشكةشكراو لة لايةن  ليذنةي ياسايي و لةسةر ياساي ثشووة فةرمييةكان ئةنجامدران .


 

  دانيشتني بيست وثيَنجةم    2024-05-18   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني بيست وثيَنجةم  لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي شةممة رِيَكةوتي18/5/2024 كة دوو دانيشتني بةيانيان وئيَواران بوو بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بةوكالةت بة ئامادةبووني  (183) ئةندام كة تةيايدا خؤيَندنةوة بؤ بؤ دوو ياساي كران ياساي ثشووة فةرمييةكان ، وياساي هةموواري دووهةم بؤ ياساي كؤمسيؤني بالآي سةربةخؤي هةلَبذاردنةكان ذمارة  (31) بؤ سالَي  2019 ودةنطدان لةسةر دريَذكردنةوةي ورةزي ياسادانان بؤ ماوةي 30 رِؤذ لةسةر داواي سةرؤكايةتي ئةنجومةن ولة دانيشتني ئيَواران بة ئامادةبووني (311) ئةندام بوو كة تايبةت بوو بة هةلَبذاردني سةرؤكيَكي نويَ بؤ ئةنجومةن

سيَ كةس خؤيان بؤ سةرؤكايةتي ئةنجومةن كانديد كرد ( سالم عيساوي – مةحمد مةشهداني - عامر عةبدولجةبار)  ولة ئةنجامي هةلَبذاردنةكان سالم عيساوي 158 دةنطي بةدةستهيَنا ومةحمود مةشهداني 137 دةنط وعامر عةبدولجةبار 3 دةنط و13 دةنط ثوضةلَ بوو.

وبةثيَ برِياري دادطاي فيدرالي ذمارة  322/فيدرالي /2023  برِياري ئةوة درا كة هةلَبذاردني سةرؤكي ئةنجومةن بة زؤرينةي رِةها بيَت واتا دةبيَت يةكيَك لة كانديدةكان 166 دةنط بةدةستبهيَنيَت لة كؤي 329 دةنط كة كؤي ذمارةي ئةنداماني ئةنجومةن ، واتا ثيَويست دةكات دووبارة هةلَبذاردن ئةنجامبدريَتةوة وكيَبركيَ لة نيَوان دوو كةس بيَت كة خؤيان كانديد كردووة.


 

  دانيشتني بيست وضوارةم    2024-05-09   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني بيست وضوارةم  لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي ثيَنج شةممة رِيَكةوتي9/5/2024 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بةوكالةت بة ئامادةبووني  (173) ئةندام كة تةيايدا دةنطدان لةسةر  ياساي هةمواري نؤيةم بؤ ياساي خويَندني بالآ وتويَذينةوةي زانستي ذمارة (40) بؤ سالَي  1988 ثيَشكةشكراو لة لايةن  ليذنةي خويَندني بالآ وتويَذينةوةي زانستي ،و ثرِؤذة ياساي دةزطاي ئاسايشي نيشتماني عيَراقي  ثيَشكةشكراو لة لايةن  ليذنةي ئاسايش وبةرطري، وخويَندنةوة بؤ سيَ ثرِؤذة ياساي تةيايدا ئةنجامدران  .


 

  دانيشتني بيست وسيَ    2024-04-30   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني بيست وسيَهةم  لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي سيَشةممة رِيَكةوتي30/4/2024 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بةوكالةت بة ئامادةبووني  (172) ئةندام كة تةيايدا دةنطدان لةسةر ثرؤذة ياساي هةموواري ياساي وةزارةتي  خويَندني بالآ وتويَذينةوةي زانستي ئةنجامدرا.


 

  دانيشتني بيست ودوو    2024-04-29   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني بيست ودووهةم لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي دووشةممة رِيَكةوتي 29/4/2024 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بةوكالةت بة ئامادةبووني  (167) ئةندام كة تةيايدا دةنطدان لةسةر  ثيَشنياري ياساي هةموواري يةكةم بؤ ياساي رِيَكخستني طواستنةوةي كؤئةندامي مرؤظ ذمارة  (11) بؤ سالَي 2016 ثيَشكةشكراو لة لايةن  ليذنةي تةندروستي وذينطة  وخؤيَندنةوةي دووهةم بؤ ثيَشنيار ياساي هةمواري يةكةم بؤ ياساي بنةماي يةكسانكردني برِوانامة وثلةي زانستي عةرةبي وبياني ذمارة  (20) بؤ سالَي  2020و خويَندنةوةي يةكةم بؤ ضوار ثرؤذة ياساي ئةنجامدران .


Pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19