Nature

دەنگدان

 

پێتوایە ئەنجومەنی نوێنەرانی ئێستا لەدانیشتنی پێشوو باشتر کاردەکات؟

کۆی دەنگ 5540

 

ژمێرەری سەردانکەر

  كؤنفرانسي  راِطةياندني رِاثؤرتي يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم

  كؤنفرانسي راِطةياندني رِاثؤرتي يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم    2023-06-24   

 تيمي رِوانطةي ثةرلةماني عيَراقي رِاثؤرتي بةشي يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم لة ثاريَزطاي زيقار لةهؤلَي هؤتيل سؤمريون رِاطةياند رِؤذي شةممة رِيَككةوتي 24/6/2023 بة ئامادةبووني ذمارةيةك لة كةسايةتي ئةكاديمي ونويَنةري ثارتة تازة دةركةوتووةكان وضالاكوان ورِاطةياندكار ورِيَكخراوةكاني كؤمةلَطاي مةدةني جطة لة نويَنةري كؤمسيؤني بالآي هةلَبذاردنةكان وياريدةدةري ثاريَزطاري زيقار .


  كؤنفرانسي ثاريَزطاي واست

  كؤنفرانسي ثاريَزطاي واست    2023-05-06   

 تيمي روانطةي ثةرلةماني عيَراقي رِاثؤرت سةبارةت بة ئاستي ضالاكيةكاني ئةنجومةني نويَنةران لة بةشي ياساداناني يةكةم لة سالَي دووهةمي رِاطةياند،  جطة لة رِاثؤرتي سةبارةت بة ئةنداماني ئةنجومةني نويَنةران كة نويَنةرايةتي ثاريَزطاي واست دةكةن رِاطةياند لة هؤلَي رةوشة بة ئامادوبووني ذمارةيةكي كةسايةتي  ئةكاديمي وضالاكوان ورِاطةياندكار ورِيَكخراوةكاني كؤمةلَطاي مةدةني 


  كؤنفرانسي ثاريَزطاي نةجةف

  كؤنفرانسي ثاريَزطاي نةجةف    2023-01-14   

 تيمي رِوانطةي ثةرلةمان لة دامةزراوةي مةدارك رِاثؤرتي سالآنةيان بلآوكردةوة سةبارةت بة ئاستي كارةكاني ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق لة ثاريَزطاي نةجةف رِؤذي شةممة رِيَكةوتي  14/1/2023 لة هؤلَي هؤتيل غةرناتة، بة ئامادةبووني كؤمةلَيَك لة مامؤستاي زانكؤ وضالاكوان وكةسايةتي ورِاطةياندنكار ورِيَكخراوةكاني كؤمةلَي مةدني.

رِاثؤتةكة تيشكي خستة سةر ئاستي كارةكاني ئةنجومةني نويَنةران  لة خولي ياساداناني  يةكةم لةرِووي دةركردني ياسا وضاوديَريكردني وئامادةبووني ثةرلةمانتار وسةرثيَضيكردني ئةنجومةن بؤ ياساي ئةنجومةني نويَنةران وثيَكهاتةكةي وثةيرِؤي ناوخؤيي.


  ميَزطردي ثاريزطاي بابل

  ميَزطردي ثاريزطاي بابل    2022-12-10   

 رِوانطةي ضاوديَري ثةرلةمان  ميَزطرديَكي رِيَكخست بةمةبةستي تاوتوويَ كردني ميكانيزمةكاني ضاودَيري ثةرلةمان بؤ بوودجةي ثرِؤذةكاني ثاريَزطاي بابل بؤ سالَي 2023 رِؤذي شةممة رِيَكةوتي 10/12/2022  لةهؤلي سةنديكاي ئةندازياران، بة ئامادةبووني هةريةك لة ثةرلةمانتاران  ئةمير مةعموري وموستةفا طرعاوي وبةريَز ثاريَزطاي بابل وذمارةيةك لة كةسايةتي وئةكاديمي وضالاكوان ورِيَكخراوةكاني كؤمةلَي مةدني.


  ميزطردي ديالؤك

  ميزطردي ديالؤك    2022-09-10   

 دامةزاروةي مةدارك ميَزطرديَكي ساز كرد سةبارةت بة ثابةندبووني ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق بة هةردوو بةندي 55-49  لة دةستووري عيَراق  لةسةنتةري رِؤشنبيري نةوتي، بة ئامادبووني ذمارةيةك كةسايةتي ئةكاديمي وضالاكوان وكةساني كة بايةخ بة كاروباري ثةرلةمان دةدةن ورِيَكخراوةكاني كؤمةلَي مةدةني 


  كؤنفرانسي ثاريَزطاي بابل

  كؤنفرانسي ثاريَزطاي بابل    2022-06-04   

 تيمي  رِوانطةي ثةرلةماني رِاثؤرتي وةرزي لةسةر ئاستي كارةكاني ئةنجومةني نويَنةران ورِاثؤرتي لؤكالَي ثاريَزطاي بابل يان بلآوكردةوة رِؤذي شةممة رِيَكةوتي 4/6/2022 لة هؤلي سةنديكاي ئةندازياران لة ثاريَزطاي بابل، بة ئامادةبووني هةريةك لة ثةرلةمانتار سائير موخيف وئةمير مةعموري وبةرِيَوةبةري نوسينطةي ئةنجومةني نويَنةران لة ثاريَزطاي بابل وبةرِيَوبةري نوسينطةكاني ئةنجومةني نويَنةران و ذمارةيةك كةسايةتي ئةكاديمي ورِيَكخراوةكاني كؤمةلَي مةدةني ورِاطةياندنكارةكان.


Pages 1 2