Nature

2023-10-14

  ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني بيست ويةكةمي لة وةرزي ياساداناني دووهةم لةسالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم سازكرد  رِؤذي شةممة رِيَكةوتي 14/10/2023 بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي  سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بة ئامادةبووني(205) ئةندام كة تةيايدا تاوتوويَ بابةتي ئابلؤقةي سةر كةرتي غةززة كرا، وخراثبووني بارودؤخي مرؤيي لة فةلَةستين .

  Views : 310