Nature

2024-05-09

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني بيست وضوارةم  لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي ثيَنج شةممة رِيَكةوتي9/5/2024 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بةوكالةت بة ئامادةبووني  (173) ئةندام كة تةيايدا دةنطدان لةسةر  ياساي هةمواري نؤيةم بؤ ياساي خويَندني بالآ وتويَذينةوةي زانستي ذمارة (40) بؤ سالَي  1988 ثيَشكةشكراو لة لايةن  ليذنةي خويَندني بالآ وتويَذينةوةي زانستي ،و ثرِؤذة ياساي دةزطاي ئاسايشي نيشتماني عيَراقي  ثيَشكةشكراو لة لايةن  ليذنةي ئاسايش وبةرطري، وخويَندنةوة بؤ سيَ ثرِؤذة ياساي تةيايدا ئةنجامدران  .

  Views : 321