Nature

2023-05-06

كؤنفرانسي ثاريَزطاي واست

 تيمي روانطةي ثةرلةماني عيَراقي رِاثؤرت سةبارةت بة ئاستي ضالاكيةكاني ئةنجومةني نويَنةران لة بةشي ياساداناني يةكةم لة سالَي دووهةمي رِاطةياند،  جطة لة رِاثؤرتي سةبارةت بة ئةنداماني ئةنجومةني نويَنةران كة نويَنةرايةتي ثاريَزطاي واست دةكةن رِاطةياند لة هؤلَي رةوشة بة ئامادوبووني ذمارةيةكي كةسايةتي  ئةكاديمي وضالاكوان ورِاطةياندكار ورِيَكخراوةكاني كؤمةلَطاي مةدةني 

  Views : 844