Nature
Date : 2024-06-03
Duration : Hour
Type : Agenda Session
Attendees : 0 Deputies
Excused Absence : 0 Deputy
Absence without Excuse : 0 Deputy
Session Items
- دةنطدان لةسةر خشتةكاني بوددجةي طشتي ذمارة (13) بؤسالَي 2024 هةمووار كراو وهاوثيَضةكاني خشتةي (ا،ب،ج،د،ه،و) ثيَشكةش كراو لة لايةن ليذنةي دارايي . Executor
Session Details

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني بيست وشةشةم  لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي دووشةممة رِيَكةوتي3/6/2024 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بةوكالةت بة ئامادةبووني  (199) ئةندام كة تةيايدا:

 

- دةنطدان لةسةر خشتةكاني بوددجةي طشتي ذمارة (13) بؤسالَي 2024 هةمووار كراو وهاوثيَضةكاني خشتةي  (ا،ب،ج،د،ه،و) ثيَشكةش كراو لة لايةن ليذنةي دارايي ، ثشت بةستن بة فةرمانةكاني بةندي (59) دووهةم  لة دةستوور وبةندي  (77) دووهةم لة ياساي بوودجةي طشتي فيدرالَي ذمارة (13) لةسالَي  2023 بؤسالَةكاني  2023 و2024 و2025 ، وبةندي  (4) دووهةم لة ياساي كارطيَرِي دارايي هةمووار كراو ذمارة (6) بؤ سالَي 2019 ، ورِةزامةندي لة سةر خةملآندني خشتةي بوودجةي طشتي بؤ سالَي 2024وهاوثيَضةكاني وخشتةكاني ثارةداركردني كورتهيَنان وثيَداني ئةنجومةني وةزيران بة ئالَطؤري كردني برِي 2 ترليؤن دينار لة بوودجةي وةبةرهيَناني وةزارةتةكان وزيادكردني بؤ بوودجةي طةشةثيَداني هةريَمةكان وثاريَزطاكان كة بةشيَك نين لة هةريَميَك ودابةش دةكريَت بةثيَ رِيَذةي دانيشتواني ورِيَذة هةذاري لةهةر ثاريَزطايةك .

ثاشا كؤتايي بة دانيشتنةكةي هيَنرا