Nature
 

  دانيشتني سيَهةم    2022-03-05   

 ئةنجومةني نويَنةران عيَراق دانيشتني سيَهةمي لةخولي ياساداناني يةكةم لة سالَي ياساداناني يةكةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  سازكرد بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي لة رِؤذي  شةممة رِيَكةوتي  5/3/2022 بةئامادةبووني (265) ثةرلةمانتار، كة تةيايدا دةنطدان لةسةر برِياري كردنةوةي مافي خؤثالآوتن بؤ ثؤستي سةرؤك كؤماري عيَراق.


 

  دانيشتني دووهةم    2022-03-01   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق دانيشتني دووهةمي لة خولي ياساداني يةكةم لة سالَي ياساداناني يةكةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم سازكرد لة رِؤذي دووشةمة رِيَكةوتي 28/2/2022 بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق، بة ئامادةبووني (288) ئةندام لة ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق كة تةرخان كرا بؤ ميوانداريَتي وةزيري دارايي بةمةبةستي تاوتويَ كردني بةهاي دينار.


 

  دانيشتني يةكةم    2022-01-09   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق يةكةم دانيشتني لة خولي ياساداني يةكةم لة سالَي ياساداناني يةكةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم لة رِؤذي دووشةمة رِيَكةوتي 9/1/2022  سازكرد، بةسةرؤكايةتي بةريَز مةحمود مةشهداني ئةندامي ثةرلةمان، ضونكة بةتةمةنترين ئةندامة لةم خولةدا.

 لةمياني ئةم دانيشتنةدا دةرطاي خؤثالآوتن كرايةوة بؤ ثؤستي سةرؤك وجيَطري يةكةم ودووهةمي سةرؤكي ثةرلةمان، وضةند رِووداويَك لةم دانيشتنةدا رِووياندا، ئةمةش بؤتة هؤي ئةوةي بةريَز خاليد دةراجي ئةندامي ثةرلةمان سةرؤكايةتي ئةم دانيشتنة بكات، ثاش ئةوةي بةريَز عامر فايز داواي ليَبوردني كرد ئةو كارة بكات .


Pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19