Nature
 

  دانيشتني دةيةم    2023-08-15   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني دةيةم لة وةرزي ياساداناني دووهةم لةسالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي سيَشةممة رِيَكةوتي 15/8/2023 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي جيَطري يةكةمي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بة ئامادبووني (171) ئةندام كة تةيايدا، كة دةنطدان لةسةر سي ثرؤذة ياسا ئةنجامدرا و هةمووار كردني يةكةم بؤ ياساي رِووبةرووبوونةوةي لةشفرؤشي .


 

  دانيشتني نؤيةم    2023-08-14   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني نؤيةم لة وةرزي ياساداناني دووهةم لةسالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي دووشةممة رِيَكةوتي 14/8/2023 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي جيَطري يةكةمي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بة ئامادبووني (172) ئةندام كة تةيايدا، كة تيايدا خؤيَندنةوةي سيَ ثرِؤذة ياساي ودةنطدان لةسةر ياساي بةكريَداني زةوي طشتوكالَي .


 

  دانيشتني هةشتةم    2023-08-12   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني هةشتةم لة وةرزي ياساداناني دووهةم لةسالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي شةممة رِيَكةوتي 12/8/2023 بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران كة تةيايدا دوو ثرسياري زارةكي ئاراستةي هةريةك لة وةزيري دارايي وناوخؤ كران


 

  دانيشتني حةوتةم    2023-08-03   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني حةوتةم لة وةرزي ياساداناني دووهةم لةسالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي ثيَنجشةممة رِيَكةوتي 3/8/2023 بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بة ئامادةبووني(196) ئةندام  كة تةيايدا دةنطدان لةسةر  دوو ياسا وخؤيَندنةوة بؤ ضوار ثرؤذة ياسا ئةنجامدراون  


 

  دانيشتني شةشةم    2023-08-01   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني شةشةم لة وةرزي ياساداناني دووهةم لةسالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي سيَشةممة رِيَكةوتي 1/8/2023 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي جيَطري سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران، بةئامادبووني   (176) ئةندام ، كة تةيايدا خويندنةوةي يةكةم بؤ ثرؤذة ياسا  هةموواري يةكةمي ياساي دةستبةسةراطرتني مولَك ومالَي وساماني ثياواني رِذيَمي ثيَشوو ذمارة  (72) لةسالَي  2017 وخؤيَندنةوةي دووهةم بؤ سيَ ياسا ئةنجامدران .


 

  دانيشتني ثيَنجةم    2023-07-31   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني ثيَنجةم لة وةرزي ياساداناني دووهةم لةسالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي دووشةممة رِيَكةوتي 31/7/2023 بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران كة تةيايدا دةنطدان لةسةر سيَ ياسا ئةنجامدران


Pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19