Nature
 

  دانيشتني سيانزةيةم    2023-03-09   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق سيانزةيةم دانيشتني لة خولي ياساداني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم رِؤذي  ثيَنجشةممة رِيَكةوتي 9/3/2023 سازكرد، بةئامادةبووني191 ثةرلةمانتار ،بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق،  كة تةيايدا  ليَثرسينةوة لةطةلَ سةرؤك وئةنجاماني ئةنجومةني ئةمينداراني تؤرِي رِاطةياندني  عيَراقي كرا.


 

  دانيشتني دوانزهةم    2023-03-07   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق دوانزةهةم دانيشتني لة خولي ياساداني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم رِؤذي  سيَشةممة رِيَكةوتي 7/3/2023 سازكرد، ،بةسةرؤكايةتي موحسين مةندلاوي جيَطري سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق، كة تةيايدا  دةنطدان لةسةر دوو ياساو خويَندنةوةي يةكةم بؤ ضوار ثرِؤذة ياساي ئةنجامدران .


 

  دانيشتني يانزةهةم    2023-03-06   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق يانزةهةم دانيشتني لة خولي ياساداني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم رِؤذي  دووشةممة رِيَكةوتي 6/3/2023 سازكرد، بةئامادةبووني179 ثةرلةمانتار ،بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق، كة تةيايدا خؤيندنةوة بؤ ثيَنج ثرِؤذة ياسا ئةنجامدران .


 

  دانيشتني دةيةم    2023-03-04   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق دةيةم دانيشتني لة خولي ياساداني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم رِؤذي  شةممة رِيَكةوتي 4/3/2023 سازكرد، بةئامادةبووني 194 ثةرلةمانتار ،بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق،  كة تةيايدا دةنطدان لةسةر هةموواركردني ياساي زانكؤي ئيمام ئةعزةم وخويَندنةوة بؤ ضوار ياسا ئةنجامدران .


 

  دانيشتني نؤيةم    2023-02-27   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق هةشتةم دانيشتني لة خولي ياساداني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم رِؤذي دووشةممة رِيَكةوتي 27/2/2023 سازكرد، ،بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق،كة تةيايدا خؤيَندنةوةي دووهةم بؤسيَ ثرِؤذة ياسا وثيَكهيَناني ليذنةيةكةي ثسثؤرِان بةمةبةستي دةستنيشانكردني  ئةنجومةني كؤمسياراني كؤمسيؤني بالآي مافي مرؤظ ئةنجامدران. 

  دانيشتني هةشتةم    2023-02-21   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق هةشتةم دانيشتني لة خولي ياساداني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم رِؤذي سيَشةممة رِيَكةوتي 21/2/2023 سازكرد، بةئامادةبووني 172 ثةرلةمانتار ،بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق،وكة تةيايدا  خؤيَندنةوةي يةكةم بؤ دوو ياسا  وخويَندنةوةي دووهةم بؤ دوو ثرِؤذة ياسا ئةنجامدران.


Pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19