Nature
 

  دانيشتني شانزةهةم    2023-09-30   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني شانزةهةم لة وةرزي ياساداناني دووهةم لةسالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي شةممة رِيَكةوتي 30/9/2023 بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي  سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بة ئامادةبووني(191) ئةندام كة تةيايدا سيَ ياسا خويَندنةوةيان بؤ ئةنجامدراوة وثيَشنياري طرتني ضةند رِيَوشويَنيكي كردووة سةبارةت بة كارةساتي ئاطركةوتنةوةي شارؤضكةي حةمدانية كرد.


 

  دانيشتني ثانزةهةم    2023-09-18   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني ثانزةهةم لة وةرزي ياساداناني دووهةم لةسالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي دووشةممة رِيَكةوتي 18/9/2023 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي  جيَطري سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بة ئامادةبووني(181) ئةندام كة تةيايدا ضوار ياسا خويَندنةوةيان بؤ ئةنجامدراوة


 

  دانيشتني ضواردةهةم    2023-09-12   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني ضواردةهةم لة وةرزي ياساداناني دووهةم لةسالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي سيَشةممة رِيَكةوتي 12/9/2023 بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي  سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران كة تةيايدا ميوانداري هةريةك لة وةزيري دةرةوة وسةرضاوة ئاوييةكان  وداد كراوة بةمةبةستي تاوتويَ كردني ثرسي تةنطذةي ئاو لة عيَراق.


 

  دانيشتني سيانزةهةم    2023-09-11   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني سيانزةهةم لة وةرزي ياساداناني دووهةم لةسالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي دووشةممة رِيَكةوتي 11/9/2023 بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي  سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بة ئامادةبووني(178) ئةندام كة تةيايدا ضوار ياسا خويَندنةوةيان بؤئةنجامدراوة


 

  دانيشتني دوانزةهةم    2023-09-09   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني دوانزةهةم لة وةرزي ياساداناني دووهةم لةسالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي شةممة رِيَكةوتي 9/9/2023 بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي  سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بة ئامادةبووني(182) ئةندام كة تةيايدا سيَ ياسا خويَندنةوةيان بؤ ئةنجامدراوة


 

  دانيشتني يانزةهةم    2023-08-16   

ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني يانزةهةم لة وةرزي ياساداناني دووهةم لةسالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي ضوارشةممة رِيَكةوتي 16/8/2023 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي جيَطري سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بة ئامادةبووني(171) ئةندام كة تةيايدا دةنطدان لةسةر ثرؤذة ياساي ئةندامبووني عيَراق لة رِيَكةوتننامةي نيَودةولَةتي بؤ قةرةبووكردنةوةي زيانةكاني ثيسبووني ذينطة بة نةوت لة سالَي1992  ئةنجامدرا وخؤيَندنةوة بؤ سيَ ثرِؤذة ئةنجامدا.


Pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19