Nature
 

  دانيشتني نؤيةم    2024-02-24   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني نؤهةم لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي شةممة رِيَكةوتي 24/2/2024 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بةوكالةت  بة ئامادةبووني  (171) ئةندام كة تةيايدا دةنطدان لةسةر يةك ثرِؤذة ياسا وخويَندنةوة بؤ سيَ ثرؤذة ياسا ئةنجامدران.


 

  دانيشتني هةشتةم    2024-02-14   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني هةشتةم لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي ضوارشةممة رِيَكةوتي 14/2/2024 بةسةرؤكايةتي دكتؤر شاخةوان عةبدوللآ جيَطري سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران كة تةيايدا خويَندنةوة بؤ ثيَنج ثرِؤذة ياسا كراوة.


 

  دانيشتني حةوتةم    2024-02-13   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني شةشةم لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي سيَشةممة رِيَكةوتي 13/2/2024 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بةوةكالةت بة ئامادةبووني  (169) ئةندام كة تةيايدا ليَثرسينةوة لةطةل دكتؤر نةبيل جاسم سةرؤكي تؤرِي رِاطةياندني  عيَراقي وئةنجومةن دةنطيدا كة ولآمةكاني جيَطاي قةناعةت نية.


 

  دانيشتنيكي طفتوطؤ    2024-02-10   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتنيَكي طفتوطؤي ساز كرد بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بةوةكالةت رِؤذي شةممة رِيَكةوتي 10/2/2024كة تايبةت بوو بة بابةتي دةستدريَذييةكان بؤ سةر سةروةري خاكي عيَراق.


 

  دانيشتني ثينجةم    2024-02-03   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني ثيَنجةم لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي ثيَنج شةممة رِيَكةوتي 1/2/2024 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي جيَطري سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران ئةندام كة تةيايدا خويندنةوةي يةكةم بؤ سيَ ياسا وخويَندنةوةي دووهةم بؤ ياسا ياساي هةموواركردني يةكةم بؤ ياساي نةهيَشتني لةشفرؤشي  ذمارة  (8) لة سالَي  1988


 

  دانيشتني ضوارةم    2024-01-30   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني ضوارةم لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي سيَشةممة رِيَكةوتي 30/1/2024 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي جيَطري سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بة ئامادةبووني (167) ئةندام كة تةيايدا دةنطدان لةسةر ثرِؤذة ياسايةك وليَثرسينةوةي لة سةرؤكي تؤرِي رِاطةياندني عيَراقي وخويَندنةوة بؤ ضةند ثرِؤذة ياسايةك ئةنجامدران.


Pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19