Nature
 

  دانيشتني بيست وثيَنجةم    2024-05-18   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني بيست وثيَنجةم  لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي شةممة رِيَكةوتي18/5/2024 كة دوو دانيشتني بةيانيان وئيَواران بوو بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بةوكالةت بة ئامادةبووني  (183) ئةندام كة تةيايدا خؤيَندنةوة بؤ بؤ دوو ياساي كران ياساي ثشووة فةرمييةكان ، وياساي هةموواري دووهةم بؤ ياساي كؤمسيؤني بالآي سةربةخؤي هةلَبذاردنةكان ذمارة  (31) بؤ سالَي  2019 ودةنطدان لةسةر دريَذكردنةوةي ورةزي ياسادانان بؤ ماوةي 30 رِؤذ لةسةر داواي سةرؤكايةتي ئةنجومةن ولة دانيشتني ئيَواران بة ئامادةبووني (311) ئةندام بوو كة تايبةت بوو بة هةلَبذاردني سةرؤكيَكي نويَ بؤ ئةنجومةن

سيَ كةس خؤيان بؤ سةرؤكايةتي ئةنجومةن كانديد كرد ( سالم عيساوي – مةحمد مةشهداني - عامر عةبدولجةبار)  ولة ئةنجامي هةلَبذاردنةكان سالم عيساوي 158 دةنطي بةدةستهيَنا ومةحمود مةشهداني 137 دةنط وعامر عةبدولجةبار 3 دةنط و13 دةنط ثوضةلَ بوو.

وبةثيَ برِياري دادطاي فيدرالي ذمارة  322/فيدرالي /2023  برِياري ئةوة درا كة هةلَبذاردني سةرؤكي ئةنجومةن بة زؤرينةي رِةها بيَت واتا دةبيَت يةكيَك لة كانديدةكان 166 دةنط بةدةستبهيَنيَت لة كؤي 329 دةنط كة كؤي ذمارةي ئةنداماني ئةنجومةن ، واتا ثيَويست دةكات دووبارة هةلَبذاردن ئةنجامبدريَتةوة وكيَبركيَ لة نيَوان دوو كةس بيَت كة خؤيان كانديد كردووة.


 

  دانيشتني بيست وضوارةم    2024-05-09   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني بيست وضوارةم  لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي ثيَنج شةممة رِيَكةوتي9/5/2024 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بةوكالةت بة ئامادةبووني  (173) ئةندام كة تةيايدا دةنطدان لةسةر  ياساي هةمواري نؤيةم بؤ ياساي خويَندني بالآ وتويَذينةوةي زانستي ذمارة (40) بؤ سالَي  1988 ثيَشكةشكراو لة لايةن  ليذنةي خويَندني بالآ وتويَذينةوةي زانستي ،و ثرِؤذة ياساي دةزطاي ئاسايشي نيشتماني عيَراقي  ثيَشكةشكراو لة لايةن  ليذنةي ئاسايش وبةرطري، وخويَندنةوة بؤ سيَ ثرِؤذة ياساي تةيايدا ئةنجامدران  .


 

  دانيشتني بيست وسيَ    2024-04-30   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني بيست وسيَهةم  لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي سيَشةممة رِيَكةوتي30/4/2024 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بةوكالةت بة ئامادةبووني  (172) ئةندام كة تةيايدا دةنطدان لةسةر ثرؤذة ياساي هةموواري ياساي وةزارةتي  خويَندني بالآ وتويَذينةوةي زانستي ئةنجامدرا.


 

  دانيشتني بيست ودوو    2024-04-29   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني بيست ودووهةم لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي دووشةممة رِيَكةوتي 29/4/2024 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بةوكالةت بة ئامادةبووني  (167) ئةندام كة تةيايدا دةنطدان لةسةر  ثيَشنياري ياساي هةموواري يةكةم بؤ ياساي رِيَكخستني طواستنةوةي كؤئةندامي مرؤظ ذمارة  (11) بؤ سالَي 2016 ثيَشكةشكراو لة لايةن  ليذنةي تةندروستي وذينطة  وخؤيَندنةوةي دووهةم بؤ ثيَشنيار ياساي هةمواري يةكةم بؤ ياساي بنةماي يةكسانكردني برِوانامة وثلةي زانستي عةرةبي وبياني ذمارة  (20) بؤ سالَي  2020و خويَندنةوةي يةكةم بؤ ضوار ثرؤذة ياساي ئةنجامدران .


 

  دانيشتني بيست ويةكةم    2024-04-28   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني بيست ويةكةم  لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي يةكشةممة رِيَكةوتي 28/4/2024 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بةوكالةت بة ئامادةبووني  (172) ئةندام كة تةيايدا دةنطدان لةسةر سيَ ثرؤذة ياساي دووانيان لة لايةن ليذنةي ثةيوةنديةكاني دةرةوة ويةكيَكيان لة لايةن ليذنةي  كشتوكالَ وئاو  وزؤنطاوةكان ثيَشكةش كراوة  وخؤيَندنةوةي يةكةم بؤ ثرؤذة  ياساي ثاراستني هزري ئةنجامدرا.


 

  دانيشتني بيستةم    2024-04-27   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني بيستةم  لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي شةممة رِيَكةوتي 27/4/2024 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بةوكالةت بة ئامادةبووني  (170) ئةندام كة تةيايدا دةنكدان لةسةر ثيَشنياري ياساي هةموواري يةكةم بؤ ياساي نةهيَشتني لةشفرؤشي وهاورِةطةزبازي  ذمارة (8) بؤ سالَي  1988 ثيَشكةشكراو لة لايةن  ليذنةي ياسايي وخؤيَندنةوةي يةكةم بؤ ثرؤذةياساي  طةرِانةوةي مالَ ومولَك بؤ خاوةنةكانيان كة دةستي بةسةردا طيراوة بةهؤي برِيارةكاني ئةنجومةني سةركردايةتي رِذيَمي بةعسي رِووخاو ئةنجامردان.


 

  دانيشتني نؤزدةهةم    2024-04-16   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني نؤزدةهةم لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي سيَشةممة رِيَكةوتي 16/4/2024 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بةوكالةت بة ئامادةبووني  (171) ئةندام كة تةيايدا خويَندنةوةي يةكةم بؤ ثرِؤذة ياساي ئةندامبووني عيَراق بؤ ياساي نةهيَشتني توندوتيذي و كيَضةلَ لةكاتي كاردا  ثيَشكةشكراو لة لايةن  ليذنةي ثةيوةندييةكاني دةرةوة ، وخويَندنةوةي دووهةم بؤ ثرِؤذة ياساي  رِيَكخستني وزةي نويَبووة لة لايةن  ليذنةكاني كارةبا ووزة وتةندروستي وذينطة وياسايي.


 

  دانيشتني هةذدةهةم    2024-04-15   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني هةذدةهةم لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي دووشةممة رِيَكةوتي 15/4/2024 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بةوكالةت بة ئامادةبووني  (168) ئةندام كة تةيايدا دةنطدان  لةسةر هةمووار كردنةوةي ياساي ضاوديرَي خاوةن ثيَداويستي تايبةت ئةنجامدرا


 

  دانيشتني حةظدةدهةم    2024-03-27   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني حةظدةهةم لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي ضوارشةممة رِيَكةوتي 27/3/2024 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بةوكالةت بة ئامادةبووني  (174) ئةندام كة تةيايدا دةنطدان لةسةر  هةموواركردنةوةي ياساي سزاكان لة عيَراق ذمارة (111) بؤ سالَي 1969 ثيَشكةشكراو لة لايةن  ليذنةي ياسايي  وخويَندنةوةي يةكةم ودووهةم بؤ ضوار ياسا ئةنجامدران .


 

  دانيشتني شانزهةم    2024-03-25   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني شانزةهةم لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي دووشةممة رِيَكةوتي 25/3/2024 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بةوكالةت بة ئامادةبووني  (181) ئةندام كة تةيايدا خويَندنةوةي يةكةم ودووهةم بؤ ضوار ثرِؤذة ياسا ئةنجامدران .


 

  دانيشتني ثانزهةم    2024-03-24   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني ثانزةهةم لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي يةكشةممة رِيَكةوتي 24/3/2024 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بةوكالةت بة ئامادةبووني  (168) ئةندام كة تةيايدا خويَندنةوةي يةكةم بؤ دوو ثرِؤذة ياسا ئةنجامدران .


 

  دانيشتني ضواردةهةم    2024-03-12   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني ضواردةهةم لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي سيَشةممة رِيَكةوتي 12/3/2024 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بةوكالةت بة ئامادةبووني  (201) ئةندام كة تةيايدا  دواخستني دةنطدان لةسةر ثرؤذة ياساي رِاستاندني ثرِؤتؤكؤلي عةرةبي بؤ رِيَطريكردن ونةهيَشتني ضةتة دةريايي ودزيني ضةكداري ثاشكؤ وتةواوكار بؤ رِيَكةوتني عةرةبي بؤ نةهيَشتني تاواني رِيَكخراو لةنيَوان دةولَةتةكان ثيَشكةشكراو لة لايةن  ليذنةي ثةيوةنديةكاني دةرةوة.


 

  دانيشتني سيانزةهةم    2024-03-10   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني سيانزةهةم لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي يةكشةممة رِيَكةوتي 10/3/2024 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بةوكالةت بة ئامادةبووني  (179) ئةندام كة تةيايدا رِؤلَي ضاوديَري ئةنجومةني نويَنةران تاوتوويَ كر


 

  دانيشتني دوانزهةم    2024-02-27   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني دوانزةهةم لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي ضوارشةممة رِيَكةوتي 28/2/2024 بةسةرؤكايةتي شاخةوان عةبدولآجيَطري  سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران كة تةيايدا خويَندنةوةي يةكةم بؤ دوو ياسا وخويَندنةوةي دووهةم بؤ ثرِؤذة ياساي  هةموواري ياساي سزاكاني ذمارة  (111) بؤ سالَي 1969.


 

  دانيشتني يانزةهةم    2024-02-26   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني يانزةهةم لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي دووشةممة رِيَكةوتي 26/2/2024 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بةوكالةت بة ئامادةبووني  (175) ئةندام كة تةيايدا كة دةنطدان لةسةر  يةك ياسا وخويَندنةوةي دووهةم بؤ دوو ثرؤذة ياسا ئةنجامدران .


 

  دانيشتني دةيةم    2024-02-25   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني دةيةم لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي يةكشةممة رِيَكةوتي 25/2/2024 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بةوكالةت بة ئامادةبووني  (169) ئةندام كة تةيايدا خويَندنةوةي يةكةم بؤ ياساي  سةنتةري ليَكؤلَينةوةي بانكي  وخويَندنةوةي دووهةم بؤ ياساي هةموواري دووهةم بؤ ياساي تؤرِي رِاطةياندني عيَراقي  ذمارة (26) بؤ سالَي 2015


 

  دانيشتني نؤيةم    2024-02-24   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني نؤهةم لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي شةممة رِيَكةوتي 24/2/2024 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بةوكالةت  بة ئامادةبووني  (171) ئةندام كة تةيايدا دةنطدان لةسةر يةك ثرِؤذة ياسا وخويَندنةوة بؤ سيَ ثرؤذة ياسا ئةنجامدران.


 

  دانيشتني هةشتةم    2024-02-14   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني هةشتةم لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي ضوارشةممة رِيَكةوتي 14/2/2024 بةسةرؤكايةتي دكتؤر شاخةوان عةبدوللآ جيَطري سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران كة تةيايدا خويَندنةوة بؤ ثيَنج ثرِؤذة ياسا كراوة.


 

  دانيشتني حةوتةم    2024-02-13   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني شةشةم لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي سيَشةممة رِيَكةوتي 13/2/2024 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بةوةكالةت بة ئامادةبووني  (169) ئةندام كة تةيايدا ليَثرسينةوة لةطةل دكتؤر نةبيل جاسم سةرؤكي تؤرِي رِاطةياندني  عيَراقي وئةنجومةن دةنطيدا كة ولآمةكاني جيَطاي قةناعةت نية.


 

  دانيشتنيكي طفتوطؤ    2024-02-10   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتنيَكي طفتوطؤي ساز كرد بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بةوةكالةت رِؤذي شةممة رِيَكةوتي 10/2/2024كة تايبةت بوو بة بابةتي دةستدريَذييةكان بؤ سةر سةروةري خاكي عيَراق.


 

  دانيشتني ثينجةم    2024-02-03   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني ثيَنجةم لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي ثيَنج شةممة رِيَكةوتي 1/2/2024 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي جيَطري سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران ئةندام كة تةيايدا خويندنةوةي يةكةم بؤ سيَ ياسا وخويَندنةوةي دووهةم بؤ ياسا ياساي هةموواركردني يةكةم بؤ ياساي نةهيَشتني لةشفرؤشي  ذمارة  (8) لة سالَي  1988


 

  دانيشتني ضوارةم    2024-01-30   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني ضوارةم لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي سيَشةممة رِيَكةوتي 30/1/2024 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي جيَطري سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بة ئامادةبووني (167) ئةندام كة تةيايدا دةنطدان لةسةر ثرِؤذة ياسايةك وليَثرسينةوةي لة سةرؤكي تؤرِي رِاطةياندني عيَراقي وخويَندنةوة بؤ ضةند ثرِؤذة ياسايةك ئةنجامدران.


 

  دانيشتني سيَهةم    2024-01-29   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني سيَهةم لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي دووشةممة رِيَكةوتي 29/1/2024 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي جيَطري سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بة ئامادةبووني  (171) ئةندام كة تةيايدا دةنطدان لةسةر ثرِؤذة ياساي هاوكاري ياسايي وخويَندنةوةي يةكةم بؤ سيَ ياسا ئةنجامدران.


 

  دانيشتني دووهةم    2024-01-27   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني دووهةم لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي شةممة رِيَكةوتي 27/1/2024 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي   جيَطري سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بة ئامادةبووني(180) ئةندام كة تةيايدا دةنطدان لةسةر ياساي قةرةبووكردنةوةي توشبوواني بة ئايدز وخويَندنةوة بؤ ضوار ياسا ئةنجامدران.  


 

  دانيشتني يةكةم    2024-01-13   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني يةكةم لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي شةممة رِيَكةوتي 13/1/2024 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي   جيَطري سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بة ئامادةبووني(314) ئةندام كة تةيايدا دةنطدان لةسةر دياريكردني سةرؤكي نويَ ثةرلةمان ئةنجامدرا.


 

  دانيشتني نا ئاسايي    2023-11-22   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني نائاسايي سازكرد رِؤذي ضوارشةممة رِيَكةوتي 22/11/2023 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي جيَطري يةكةمي  سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بة ئامادةبووني(180) ئةندام كة تةيايدا  دةنطدان لةسةر ثيَشنياري ياساي هةموواري ياساي كؤمسيؤني بالآي سةربةخؤي هةلَبذاردنةكان كرا


 

  دانيشتني نا ئاسايي    2023-11-18   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني نائاسايي سازكرد رِؤذي شةممة رِيَكةوتي 18/11/2023 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي جيَطري يةكةمي  سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بة ئامادةبووني(173) ئةندام كة تةيايدا  خويَندنةوةي دووهةم بؤ ثيَشنياري ياساي هةموواري ياساي كؤمسيؤني بالآي سةربةخؤي هةلَبذاردنةكان ذمارة (31) سالَي 2019.


 

  دانيشتني نا ئاسايي    2023-11-15   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني نائاسايي سازكرد رِؤذي ضوار شةممة رِيَكةوتي 15/11/2023 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي جيَطري يةكةمي  سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بة ئامادةبووني (172) ئةندام كة تةيايدا دةنطدان لةسةر داناني دادوةر نةجم عةبدولآ ئةحمةد سةرؤكي داواكاري طشتي ودادوةر لةيس جةبر حةمزة سةرؤكي دةستةي سةرثةرشتي دادوةري، وخويَندنةوةي يةكةم بؤ ثيَشنياري هةموواري ياساي كؤمسيؤني بالآي سةربةخؤي هةلَبذاردنةكان ذمارة (31)  سالَي 2019  


 

  دانيشتني بيست وضوارةم    2023-10-17   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني بيست وضوار لة وةرزي ياساداناني دووهةم لةسالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم سازكرد  رِؤذي سيَ شةممة رِيَكةوتي 17/10/2023 بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي  سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بة ئامادةبووني(178) ئةندام كة تةيايدا دةنطدان لةسةر ثرؤذة  ياساي ئةندامبووني عيَراق لة سيستمي سةرةكي ئةنجومةني نيَودةولَةتي بؤ خورما  وباشتر دةنطدان لةسةر ياساي هةموواري بةكريداني زةوي كشتوكالَي  وئةنجومةن ثرؤذة ياساي ئةندامبووني عيَراق لة سيستمي سةرةكي  رِيَكخراوي طةشةثيَداني ذنان لة ولآتاني ئةندام لة رِيَكخراوي هاريكاري ئيسلامي طةرانةوة بؤ حكومةت  .


 

  دانيشتني بيست وسيَ    2023-10-16   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني بيست وسيَ لة وةرزي ياساداناني دووهةم لةسالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  سازكرد رِؤذي دووشةممة رِيَكةوتي 16/10/2023 بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي  سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران كة تةيايدا دةنطدان لةسةر ثرؤذة  ياساي دةستةي نيشتماني بؤ ضاوديَري ئةتؤمي وتيشك وكيمياوي وبايلؤجي وخويَندنةوة بؤ  دوو ياسا .


 

  دانيشتني بيست ودوو    2023-10-15   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني بيست ودوو لة وةرزي ياساداناني دووهةم لةسالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم سازكرد رِؤذي يةكشةممة رِيَكةوتي 15/10/2023 بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي  سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران كة تةيايدا دةنط درا لةسةر  برِيارةكاني ئةنجومةن تايبةت بة بؤردوماني نامرؤظانةي كةرتي غةززة وخويَندنةوةي وتاوتوويَ كردني دوو ياسا.


 

  دانيشتني بيست ويةكةم    2023-10-14   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني بيست ويةكةمي لة وةرزي ياساداناني دووهةم لةسالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم سازكرد  رِؤذي شةممة رِيَكةوتي 14/10/2023 بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي  سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بة ئامادةبووني(205) ئةندام كة تةيايدا تاوتوويَ بابةتي ئابلؤقةي سةر كةرتي غةززة كرا، وخراثبووني بارودؤخي مرؤيي لة فةلَةستين .


 

  دانيشتني نؤزدةهةم    2023-10-04   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني نؤزدةهةم لة وةرزي ياساداناني دووهةم لةسالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي ضوارشةممة رِيَكةوتي 4/10/2023 بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي  سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بة ئامادةبووني(202) ئةندام كة تةيايدا دةنطدان لةسةر دةنطدان لةسةر  ثرِؤذة ياساي هةموواري دووهةم بؤ ياساي نوسينطةكاني خزمةتطوزاري زانستي ورِاويَذكاري لة دامةزراوةكاني وةزارةتي خويَندني بالآ وتويَذينةوةي زانستي ذمارة   (7) سالَي  1997 وضةند ثرسياريَكي زارةكي ثيَشةكةش بة وةزيري طةياندن تةيايدا كراوة. 


 

  دانيشتني هةذدةهةم    2023-10-02   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني هةذدةهةم لة وةرزي ياساداناني دووهةم لةسالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي دووشةممة رِيَكةوتي 2/10/2023 بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي  سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بة ئامادةبووني(206) ئةندام كة تةيايدا دةنطدان لةسةر دوو ثرؤذة ياسا ئةنجامدرا.


 

  دانيشتني حةظدةهةم    2023-10-01   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني حةظدةهةم لة وةرزي ياساداناني دووهةم لةسالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي يةكشةممة رِيَكةوتي 1/10/2023 بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي  سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بة ئامادةبووني(191) ئةندام كة تةيايدا دةنطدان لةسةر ضةند ثرؤذة ياسايةك ئةنجامدرا


 

  دانيشتني شانزةهةم    2023-09-30   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني شانزةهةم لة وةرزي ياساداناني دووهةم لةسالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي شةممة رِيَكةوتي 30/9/2023 بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي  سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بة ئامادةبووني(191) ئةندام كة تةيايدا سيَ ياسا خويَندنةوةيان بؤ ئةنجامدراوة وثيَشنياري طرتني ضةند رِيَوشويَنيكي كردووة سةبارةت بة كارةساتي ئاطركةوتنةوةي شارؤضكةي حةمدانية كرد.


 

  دانيشتني ثانزةهةم    2023-09-18   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني ثانزةهةم لة وةرزي ياساداناني دووهةم لةسالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي دووشةممة رِيَكةوتي 18/9/2023 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي  جيَطري سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بة ئامادةبووني(181) ئةندام كة تةيايدا ضوار ياسا خويَندنةوةيان بؤ ئةنجامدراوة


 

  دانيشتني ضواردةهةم    2023-09-12   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني ضواردةهةم لة وةرزي ياساداناني دووهةم لةسالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي سيَشةممة رِيَكةوتي 12/9/2023 بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي  سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران كة تةيايدا ميوانداري هةريةك لة وةزيري دةرةوة وسةرضاوة ئاوييةكان  وداد كراوة بةمةبةستي تاوتويَ كردني ثرسي تةنطذةي ئاو لة عيَراق.


 

  دانيشتني سيانزةهةم    2023-09-11   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني سيانزةهةم لة وةرزي ياساداناني دووهةم لةسالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي دووشةممة رِيَكةوتي 11/9/2023 بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي  سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بة ئامادةبووني(178) ئةندام كة تةيايدا ضوار ياسا خويَندنةوةيان بؤئةنجامدراوة


 

  دانيشتني دوانزةهةم    2023-09-09   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني دوانزةهةم لة وةرزي ياساداناني دووهةم لةسالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي شةممة رِيَكةوتي 9/9/2023 بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي  سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بة ئامادةبووني(182) ئةندام كة تةيايدا سيَ ياسا خويَندنةوةيان بؤ ئةنجامدراوة


 

  دانيشتني يانزةهةم    2023-08-16   

ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني يانزةهةم لة وةرزي ياساداناني دووهةم لةسالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي ضوارشةممة رِيَكةوتي 16/8/2023 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي جيَطري سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بة ئامادةبووني(171) ئةندام كة تةيايدا دةنطدان لةسةر ثرؤذة ياساي ئةندامبووني عيَراق لة رِيَكةوتننامةي نيَودةولَةتي بؤ قةرةبووكردنةوةي زيانةكاني ثيسبووني ذينطة بة نةوت لة سالَي1992  ئةنجامدرا وخؤيَندنةوة بؤ سيَ ثرِؤذة ئةنجامدا.


 

  دانيشتني دةيةم    2023-08-15   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني دةيةم لة وةرزي ياساداناني دووهةم لةسالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي سيَشةممة رِيَكةوتي 15/8/2023 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي جيَطري يةكةمي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بة ئامادبووني (171) ئةندام كة تةيايدا، كة دةنطدان لةسةر سي ثرؤذة ياسا ئةنجامدرا و هةمووار كردني يةكةم بؤ ياساي رِووبةرووبوونةوةي لةشفرؤشي .


 

  دانيشتني نؤيةم    2023-08-14   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني نؤيةم لة وةرزي ياساداناني دووهةم لةسالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي دووشةممة رِيَكةوتي 14/8/2023 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي جيَطري يةكةمي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بة ئامادبووني (172) ئةندام كة تةيايدا، كة تيايدا خؤيَندنةوةي سيَ ثرِؤذة ياساي ودةنطدان لةسةر ياساي بةكريَداني زةوي طشتوكالَي .


 

  دانيشتني هةشتةم    2023-08-12   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني هةشتةم لة وةرزي ياساداناني دووهةم لةسالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي شةممة رِيَكةوتي 12/8/2023 بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران كة تةيايدا دوو ثرسياري زارةكي ئاراستةي هةريةك لة وةزيري دارايي وناوخؤ كران


 

  دانيشتني حةوتةم    2023-08-03   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني حةوتةم لة وةرزي ياساداناني دووهةم لةسالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي ثيَنجشةممة رِيَكةوتي 3/8/2023 بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بة ئامادةبووني(196) ئةندام  كة تةيايدا دةنطدان لةسةر  دوو ياسا وخؤيَندنةوة بؤ ضوار ثرؤذة ياسا ئةنجامدراون  


 

  دانيشتني شةشةم    2023-08-01   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني شةشةم لة وةرزي ياساداناني دووهةم لةسالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي سيَشةممة رِيَكةوتي 1/8/2023 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي جيَطري سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران، بةئامادبووني   (176) ئةندام ، كة تةيايدا خويندنةوةي يةكةم بؤ ثرؤذة ياسا  هةموواري يةكةمي ياساي دةستبةسةراطرتني مولَك ومالَي وساماني ثياواني رِذيَمي ثيَشوو ذمارة  (72) لةسالَي  2017 وخؤيَندنةوةي دووهةم بؤ سيَ ياسا ئةنجامدران .


 

  دانيشتني ثيَنجةم    2023-07-31   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني ثيَنجةم لة وةرزي ياساداناني دووهةم لةسالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي دووشةممة رِيَكةوتي 31/7/2023 بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران كة تةيايدا دةنطدان لةسةر سيَ ياسا ئةنجامدران


 

  دانيشتني ضوارةم    2023-07-20   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني ضوارةم لة وةرزي ياساداناني دووهةم لةسالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي ثيَنج شةممة رِيَكةوتي 20/7/2023 بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران كة تةيايدا دةنطدان لةسةر هةممواري دووهةمي ثرِؤذة ياساي وةزارةتي كار وكاروباري كؤمةلآيةتي  وخويَندنةوة  بؤ ضوار ياسا ورِةتكردنةوةي رِيَطادان بة سوتاندني قورئاني ثيرؤز وئالآ عيَراق لة لايةن حكومةتي سويدةوة .


 

  دانيشتني سيَهةم    2023-07-18   

  ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني سيَهةم  لة وةرزي ياساداناني دووهةم لةسالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي سيَشةممة رِيَكةوتي 18/7/2023 بةسةرؤكايةتي محمد حةلبووسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران ،ولةم دانيشتةنةدا دةنطدان لةسةر دوو ياسا وخويَندنةوةي يةكةم بؤ دوو ياسا ئةنجامدران


 

  دانيشتني دووهةم    2023-07-17   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني دووهةم  لة وةرزي ياساداناني دووهةم لةسالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي دووشةممة رِيَكةوتي 17/7/2023 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي جيَطري يةكةمي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران  بة ئامادةبووني (171) ئةندام ،ولةم دانيشتةنةدا خويَندنةوةي يةكةم بؤ ضوار ياسا ئةنجامدران


 

  دانيشتني يةكةم    2023-07-15   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني يةكةم لة وةرزي ياساداناني دووهةم لةسالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي شةممة رِيَكةوتي 15/7/2023 بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران  بة ئامادةبووني (178) ئةندام ،ولةم دانيشتةنةدا خويَندنةوةي يةكةم بؤ حةوت ياسا ئةنجامدران .


 

  دانيشتني سي ويةكةمين    2023-06-11   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق دانيشتني سي ويةكةمين  سازكرد  لة وةرزي ياساداناني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي يةك شةممة  رِيَكةوتي (11/6/2023) ، بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي  سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بة ئامادةبووني 229 ثةرلةمانتار، كة تةيايدا دةنطدان لةسةر  ياساي بوودجةي طشتي بؤ سالآني  (2025،2024،2023) وخويَندنةوةي دووهةم بؤ ثرِؤذة ياساي جيَطرةوةي ثةرلةمانتاران  ذمارة 6 بؤ سالَي 2006 ئةنجامدرا.


 

  جانيشتني سيهةم    2023-06-10   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق دانيشتني سيهةم  سازكرد  لة وةرزي ياساداناني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي شةممة  رِيَكةوتي (10/6/2023) ، بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بة ئامادةبووني 241 ثةرلةمانتار، كة تةيايدا دةنطدان لةسةر ياساي بوودجةي طشتي بؤ سالآني  (2025،2024،2023)ئةنجامدرا


 

  دانيشتني بيست ونؤيةم    2023-06-09   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق دانيشتني بيست ونؤيةمين سازكرد  لة وةرزي ياساداناني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  ئيَوارةي رِؤذي هةيني  رِيَكةوتي (9/6/2023) ، بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بة ئامادةبووني 180 ثةرلةمانتار، كة تةيايدا دةنطدان لةسةر تةواوكردني ياساي بوودجةي طشتي بؤ سالآني  (2025،2024،2023).


 

  دانيشتني بيست وهةشتةم    2023-06-08   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق دانيشتني بيست وهةشتةمين ساز كرد، لة وةرزي ياساداناني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم رِؤذي ثيَنجشةممة رِيَكةوتي (8/6/2023) ، بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي  سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بة ئامادةبووني 258 ثةرلةمانتار، كة تةيايدا دةنطدان لةسةر ياساي بوودجةي طشتي بؤ سالآني (2025،2024،2023) ئةنجامدرا .


 

  دانيشتني بيست وحةوتةم    2023-05-17   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق دانيشتني بيست وحةوتةمين  لة وةرزي ياساداناني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم لة رِيَكةوتي (17/5/2023) ساز كرد، بةسةرؤكايةتي دكتؤر شاخةوان عةبدولآ جيَطري سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران رِؤذي سيَشةممة بة ئامادةبووني 175 ثةرلةمانتار، كة تةيايدا دةنطدان لةسةر ثرِؤذة ياساي بيمةي كؤمةلآيةتي وخانةنشيني كريَكاران  ئةنجامدرا.


 

  دانيشتني بيست وشةشةم    2023-05-10   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق دانيشتني بيست وشةشمين لة وةرزي ياساداناني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم ساز كرد، بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي جيَطري سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران رِؤذي ضوارشةممة رِيَكةوتي10/5/2023 بة ئامادةبووني 193 ثةرلةمانتار كة تةيايدا  دةنطدان لةسةر ثرِؤذة ياساي خانةنشين وبيمةي كؤمةلآيةتي كريَكاران ئةنجامدرا.


 

  دانيشتني بيست وثينجةم    2023-05-09   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق دانيشتني بيست وثيَنجةمين لة وةرزي ياساداناني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم ساز كرد، بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران رِؤذي سيَشةممة بة ئامادةبووني 192 ثةرلةمانتار كة تةيايدا  دةنطدان لةسةر دوو ياسا خويَندنةوةي دووهةم بؤ ثيَنج ثرِؤذة ياسا ئةنجامدران .  


 

  دانيشتني بيست وضوارةمين    2023-05-06   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق دانيشتني بيست وضوارةمين  لة وةرزي ياساداناني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم ساز كرد بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي جيَطري سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران رِؤذي شةممة  رِيَككةوتي 6/5/2023،بةئامادةبووني 175 ثةرلةمانتار ، كة تةيايدا خويَندنةوةي دووهةم بؤ سيَ ثرِؤذة  ياسا ئةنجامدران 


 

  دانيشتني بيست وسيهةمين    2023-05-04   

 ئةنجومةني نوينةراني عيَراق دانيشتني بيست وسيَهةمين  لة وةرزي ياساداناني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم ساز كرد بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران رِؤذي ثيَنجشةممة بةئامادةبووني 185 ثةرلةمانتار ، كة تةيايدا دةنطدان لةسةر يةك  خويَندنةوةي دووهةم بؤ ضوار ثرؤذة ياسا ئةنجامدران


 

  دانيشتني بيست ودوهةمين    2023-05-02   

 ئةنجومةني نوينةراني عيَراق دانيشتني بيست ودووهةمين  لة وةرزي ياساداناني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم ساز كرد بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران رِؤذي سيَشةممة رِيككةوتي  2/5/2023بة ئامادةبووني 208 ثةرلةمانتار ، كة تةيايدا دةنطدان لةسةر ثرِؤذة  ياساي طؤرِيني فةرماني ذمارة (15) بؤ سالَي  2004 سةبارةت بة خاوةنكردني ثارضة زةوي بؤ فةرمانبةراني كؤمثانياي ثالآوتطةكاني  ناورِاست - ثالآوتطةي دؤرة (كؤمثانياي طشتي ) وخويَندنةوةي دووهةم بؤ ضوار ياسا.


 

  دانيشتني بيست ويةكةمين    2023-04-29   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق دانيشتني بيست ويةكةمين لة وةرزي ياساداناني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم ساز كرد، بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران رِؤذي شةممة كة تةيايدا  خويَندنةوة وتاوتوويَ سيَ ثرِؤذة  ياسا ئةنجامدران.


 

  تةواوكردني دانيشتني ذمارة بيست    2023-04-17   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق دانيشتني تةواو كردني ذمارة بيست  لة خولي ياساداني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم شةوي رِؤذي دووشةممة بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق، كة تةيايدا خويَندنةوةي دووهةم بؤ ثرِؤذة ياساي بوودجةي طشتي فيدرالي بؤ سالآني  2023-2024-2025. ئةنجامدرا.


 

  دانيشتني ذمارة بيست دةستثيَكردنةوةي    2023-04-17   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق دانيشتني ذمارة بيست  لة خولي ياساداني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم ثاش نيوةرِووي رِؤذي دووشةممة ، بةسةرؤكايةتي شاخةوان عةبدولآ جيَطري سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق، كة تةيايدا تاوتوويَ كردني ثرِؤذة ياساي بوودجةي طشتي فيدرالي بؤ سالآني  2023-2024-2025 تةواو كرا .


 

  دانيشتني نؤزدةيةم    2023-04-15   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق نؤزدةهةم دانيشتني لة خولي ياساداني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم رِؤذي شةممة رِيَكةوتي 15/4/2023 سازكرد،،بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق، كة تةيايدا دةنطدان لةسةر ياساي بةرِيَوةبردني سةرضاوة بؤماوةييةكان، وخويَندنةوةي يةكةم بؤ هةموواري دووهةمي ياساي وةزارةتي كار وكاروباري كؤمةلآيةتي ئةنجامدران .


 

  دانيشتني هةذةهةم    2023-04-05   

ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق هةذدةهةم دانيشتني لة خولي ياساداني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم رِؤذي ضوارشةممة رِيَكةوتي  5/4/2023 سازكرد، بةئامادةبووني  235 ثةرلةمانتار ،بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي  جيَطري سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق،  وتةيايدا خويَندنةوةي يةكةم بؤ ثرِؤذة  ياساي بوودجةي فيدرالَي ئةنجامدرا .


 

  دانيشتني هةظدةهةم    2023-04-02   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق هةظدةهةم دانيشتني لة خولي ياساداني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم رِؤذي  2/4/2023 سازكرد، بةئامادةبووني  170 ثةرلةمانتار ،بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي  جيَطري سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق،  كة تةيايدا دةنط درا لةسةر ياساي بةرِيَوةبردني سةرضاوة بؤماوةييةكان وخويَندنةوة بؤ دوو ثرِؤذة ياسا .


 

  دانيشتني شانزةهةم    2023-03-27   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق شانزةهةم دانيشتني لة خولي ياساداني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم رِؤذي دووشةممة رِيَكةوتي 27/3/2023 سازكرد، بةئامادةبووني 218  ثةرلةمانتار ،بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق، كة تةيايدا دةنطدان لةسةر هةموواري سيَهةمي ياساي هةلَبذاردنةكاني ئةنجومةني نويَنةران وئةنجومةني ثاريَزطا وشارؤضكةكان ذمارة  (12) بؤ سالَي 2018.


 

  دانيشتني ثانزةهةم    2023-03-20   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق ثانزةهةم دانيشتني لة خولي ياساداني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم بةرةبةياني رِؤذي دووشةممة رِيَكةوتي 20/3/2023 سازكرد، بةئامادةبووني171 ثةرلةمانتار ،بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق، كة دةنطدان بوو لةسةر ثيَشنياري هةموواري سيهةم بؤ ياساي هةلَبذاردني ئةنجومةني نويَنةران وئةنجومةني ثاريَزطا وشارؤضكةكان ذمارة (12) سالَي 2018


 

  دانيشتني ضواردةيةم    2023-03-18   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق ضواردةيةم دانيشتني لة خولي ياساداني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم رِؤذي  شةممة رِيَكةوتي 18/3/2023 سازكرد، ،بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق، وتةيايدا خؤيَندنةوة بؤ سيَ ثرِؤذة ياسا ويةك رِاثؤرتي طشتطير سةبارةت بة نةهيَشتني مادة هؤشبةرةكان .


 

  دانيشتني سيانزةيةم    2023-03-09   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق سيانزةيةم دانيشتني لة خولي ياساداني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم رِؤذي  ثيَنجشةممة رِيَكةوتي 9/3/2023 سازكرد، بةئامادةبووني191 ثةرلةمانتار ،بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق،  كة تةيايدا  ليَثرسينةوة لةطةلَ سةرؤك وئةنجاماني ئةنجومةني ئةمينداراني تؤرِي رِاطةياندني  عيَراقي كرا.


 

  دانيشتني دوانزهةم    2023-03-07   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق دوانزةهةم دانيشتني لة خولي ياساداني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم رِؤذي  سيَشةممة رِيَكةوتي 7/3/2023 سازكرد، ،بةسةرؤكايةتي موحسين مةندلاوي جيَطري سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق، كة تةيايدا  دةنطدان لةسةر دوو ياساو خويَندنةوةي يةكةم بؤ ضوار ثرِؤذة ياساي ئةنجامدران .


 

  دانيشتني يانزةهةم    2023-03-06   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق يانزةهةم دانيشتني لة خولي ياساداني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم رِؤذي  دووشةممة رِيَكةوتي 6/3/2023 سازكرد، بةئامادةبووني179 ثةرلةمانتار ،بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق، كة تةيايدا خؤيندنةوة بؤ ثيَنج ثرِؤذة ياسا ئةنجامدران .


 

  دانيشتني دةيةم    2023-03-04   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق دةيةم دانيشتني لة خولي ياساداني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم رِؤذي  شةممة رِيَكةوتي 4/3/2023 سازكرد، بةئامادةبووني 194 ثةرلةمانتار ،بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق،  كة تةيايدا دةنطدان لةسةر هةموواركردني ياساي زانكؤي ئيمام ئةعزةم وخويَندنةوة بؤ ضوار ياسا ئةنجامدران .


 

  دانيشتني نؤيةم    2023-02-27   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق هةشتةم دانيشتني لة خولي ياساداني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم رِؤذي دووشةممة رِيَكةوتي 27/2/2023 سازكرد، ،بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق،كة تةيايدا خؤيَندنةوةي دووهةم بؤسيَ ثرِؤذة ياسا وثيَكهيَناني ليذنةيةكةي ثسثؤرِان بةمةبةستي دةستنيشانكردني  ئةنجومةني كؤمسياراني كؤمسيؤني بالآي مافي مرؤظ ئةنجامدران. 

  دانيشتني هةشتةم    2023-02-21   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق هةشتةم دانيشتني لة خولي ياساداني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم رِؤذي سيَشةممة رِيَكةوتي 21/2/2023 سازكرد، بةئامادةبووني 172 ثةرلةمانتار ،بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق،وكة تةيايدا  خؤيَندنةوةي يةكةم بؤ دوو ياسا  وخويَندنةوةي دووهةم بؤ دوو ثرِؤذة ياسا ئةنجامدران.


 

  دانيشتني حةوت    2023-02-19   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق حةوتةم  دانيشتني لة خولي ياساداني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم رِؤذي يةكشةممة رِيَكةوتي 19/2/2023 سازكرد، بةئامادةبووني 224 ثةرلةمانتار ،بةسةرؤكايةتي دكتؤر شاخةوان عةبدولآ جيَطري سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق،كة تةيايدا  خؤيَندنةوةي يةكةم بؤ ثيَنج ثرِؤذة ياسا ئةنجامدران.


 

  دانيشتني شةشةم    2023-02-13   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق شةشةم  دانيشتني لة خولي ياساداني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم رِؤذي سيَشةممة رِيَكةوتي 13/2/2023 سازكرد، بةئامادةبووني 189 ثةرلةمانتار ،بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق،كة تةيايدا  دةنطدان  لةسةر هةمووار كردني ياساي جيَبةجيَ كردني ياساي ثرِؤذةكان ئاوديَري ودةنطدان لةسةر سيَ ياسا  ئةنجامدران .


 

  دانيشتني ثيَنجةم    2023-02-09   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق ثيَنجةم  دانيشتني لة خولي ياساداني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم رِؤذي ثيَنجشةممة رِيَكةوتي 9/2/2023 سازكرد، ،بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي جيَطري يةكةمي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق،كة تةيايدا ، خؤيَندنةوةي يةكةم بؤ نؤ ثرِؤذة ياسا ئةنجامدران .


 

  دانيشتني ضوارةم    2023-02-07   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق ضوارةم  دانيشتني لة خولي ياساداني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم رِؤذي سيَشةممة رِيَكةوتي 7/2/2023 سازكرد، بةئامادةبووني 224 ثةرلةمانتار ،بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق، وكة تةيايدا  دةنطدان لةسةر لةسةكارلاداني ثاريَزطاي ديوانية وسيَ ياسا ئةنجامدران.


 

  دانيشتني سيَهةم    2023-01-28   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق سيَهةم دانيشتني لة خولي ياساداني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم رِؤذي شةممة رِيَكةوتي 28/1/2023 سازكرد، بةئامادةبووني 199 ثةرلةمانتار ،بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق، كة تةيايدا  خويندنةوةي وتاوتويَ ثيَنج ثرِؤذة ياسا كرا.


 

  دانيشتني دووهةم    2023-01-18   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق دووهةم دانيشتني لة خولي ياساداني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم رِؤذي ضوارشةممة رِيَكةوتي 18/1/2023 سازكرد، بةئامادةبووني 223 ثةرلةمانتار ،بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق، وكة تةيايدا دةنطدان لةسةر داثةش كردني ئةنداماني ليذنةي هةميشةييةكان ئةنجامدرا .  


 

  دانيشتني يةكةم    2023-01-14   

ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق يةكةم دانيشتني لة خولي ياساداني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم رِؤذي شةممة رِيَكةوتي 14/1/2023 سازكرد، بةئامادةبووني 237 ثةرلةمانتار ،بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق، كة تةيايدا خويَندنةوةي يةكةم بؤ ثرِؤذة ياساي ثةيوةندييةكان وزانياري  وخويَندنةوةي دووهةم بؤ ثرِؤذة ياساي هةموواري ضوارةم ياساي وةبةرهيَناني ثيشةسازي لة هةردوو كةرتي تايبةت وتيكةلآو ذمارة 20 بؤ سالَي 1998 ئةنجامدران .


 

  دانيشتني ثانزةيةم    2022-12-03   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق ثانزةيةم دانيشتني لة خولي ياساداني دووهةم لة سالَي ياساداناني يةكةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم رِؤذي شةممة رِيَكةوتي 3/12/2022 سازكرد، بةئامادةبووني 208 ثةرلةمانتار ،بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق، كة تةيايدا خويَندنةوةي يةكةم  بؤ ثيَنج ثرِؤذة ياسا كرا .


 

  دانيشتني ضواردةهةم    2022-11-24   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق ضواردةهةم دانيشتني لة خولي ياساداني دووهةم لة سالَي ياساداناني يةكةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم رِؤذي ثيَنجشةممة رِيَكةوتي 24/11/2022 سازكرد، بةئامادةبووني 117 ثةرلةمانتار ،بةسةرؤكايةتي دكتؤر شاخةوان عةبدولآ جيَطري سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق، كة تةيايدا خويَندنةوةي يةكةم بؤ شةش ثرِؤذة ياسا ئةنجامدراوة .


 

  دانيشتني دوانزةهةم    2022-11-21   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق دوانزةهةم دانيشتني لة خولي ياساداني دووهةم لة سالَي ياساداناني يةكةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم رِؤذي دووشةممة رِيَكةوتي 21/11/2022 سازكرد، بةئامادةبووني 167 ثةرلةمانتار ،بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي جيَطري يةكةمي  سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق، كة تةيايدا خويَندنةوةي يةكةم بؤ سيَ ثرِؤذة ياسا وخويَندنةوةي دووهةم بؤ ثرِؤذة ياساي  هةموواري سيَهةم بؤ ياساي زانكؤي ئيمام ئةعزةم ذمارة (19) بؤ سالَي  1997.


 

  دانيشتني يانزةهةم    2022-11-19   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق يانزةهةم دانيشتني لة خولي ياساداني دووهةم لة سالَي ياساداناني يةكةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم رِؤذي شةممة رِيَكةوتي 19/11/2022 سازكرد، بةئامادةبووني 223 ثةرلةمانتار، بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق، كة تةيايدا خؤيندةوةي دووهةم بؤ سيَ ثرؤذة ياسا ئةنجامدراوة.


 

  دانيشتني دةيةم    2022-11-10   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق دةيةم دانيشتني لة خولي ياساداني دووهةم لة سالَي ياساداناني يةكةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم رِؤذي ثيَنجشةممة رِيَكةوتي 10/11/2022 سازكرد، بةئامادةبووني 212 ثةرلةمانتار ،بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق، كة تةيايدا تاوتويَ ثلاني كشتوكالَي 2022 وتةنطذةي كةمي ئاو كرا، بةئامادةبووني هةريةك لة وةزيري كشتوكالَ وسةرضاوة ئاوييةكان .


 

  دانيشتني نؤيةم    2022-11-08   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق نؤيةم دانيشتني لة خولي ياساداني دووهةم لة سالَي ياساداناني يةكةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم رِؤذي سيَشةممة رِيَكةوتي 8/11/2022 سازكرد، بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق، بةئامادةبووني 202 ثةرلةمانتار،  كة تةيايدا خؤيَندنةوةي دووهةم بؤ سيَ ثرؤذة ياسا ئةنجامدرا، ورِؤذي ثيَنجشةممةي داهاتوو دياري بكريَت بةمةبةستي ميوانداري كردني هةريةك لة وةزيري كشتوكالَ وسةرضاوة ئاوييةكان. 


 

  دانيشتني يةكةم    2022-11-06   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق هةشتةم دانيشتني لة خولي ياساداني دووهةم لة سالَي ياساداناني يةكةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم رِؤذي يةكشةممة رِيَكةوتي 6/11/2022 سازكرد، بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق، كة تةيايدا خؤيَندنةوةي يةكةم بؤ ذمارةيةك ثرؤذة ياسا ئةنجامدرا.


 

  دانيشتني حةوتةم    2022-10-27   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق حةوتةم دانيشتني لة خولي ياساداني دووهةم لة سالَي ياساداناني يةكةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم رِؤذي ثيَنجشةممة رِيَكةوتي 27/10/2022 سازكرد، بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق، بة ئامادةبووني هةريةك عةبدولَةتيف رِةشيد سةرؤك كؤمار وفايق زيدان سةرؤكي ئةنجومةني دادوةري (253) ئةندام لة ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق، وتةيايدا متمانة بةخشرا بة بةريَز مةحمةد شياع سؤداني  سةرؤكي ئةنجومةني وةزيراني، ودةنطدان لةسةر 21 وةزير  وبةرنامةي كاري حكومةت درا.


 

  دانشتني شةشةم    2022-10-13   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق شةشةم دانيشتني لة خولي ياساداني دووهةم لة سالَي ياساداناني يةكةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم رِؤذي ثيَنجشةممة رِيَكةوتي 13/10/2022 سازكرد، بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق، بة ئامادةبووني(277) ئةندام لة ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق، كة تةيايدا دةنطدان ئةنجامدرا لةسةر ثؤستي سةرؤك كؤماري عيَراق.


 

  دانيشتني ثيَنجةم    2022-10-11   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق ثيَنجةم دانيشتني لة خولي ياساداني دووهةم لة سالَي ياساداناني يةكةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم رِؤذي سيَشةممة رِيَكةوتي 11/10/2022 سازكرد، بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق، بة ئامادةبووني(242) ئةندام لة ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق، وتةيايدا برِياردرا لةسةر كؤتاييهيَنان بة داناني وةزيري دارايي بةوةكالةت، ودياريكردني رِؤذي ثيَنجشةممةي داهاتوو وةكو وادةي هةلَبذاردني سةرؤك كؤماري عيَراق وخويَندنةوةي يةكةم بؤ حةوت ثرؤذة ياسا .


 

  دانيشتني ضوارةم    2022-10-10   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق دانيشتني ضوارةم لة خولي ياساداني دووهةم لة سالَي ياساداناني يةكةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم رِؤذي شةممة رِيَكةوتي  10/10/2022 سازكرد بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي جيَطري سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق، بة ئامادةبووني  (199) ئةندام لة ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق، كة تيايدا خويَندنةوةي يةكةم بؤ ثيَنج ثرؤذة ياساي ئةنجامدران .


 

  دانيشتني سيَهةم    2022-10-08   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق سيَهةم دانيشتني لة خولي ياساداني دووهةم لة سالَي ياساداناني يةكةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم رِؤذي شةممة رِيَكةوتي  8/10/2022 سازكرد بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق، بة ئامادةبووني  (198) ئةندام لة ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق، ودانيشتنةكة  تةيايدا  بابةتي بؤردومانكردني ئيَران بؤ هةريَمي كوردستان وسيَ ثرؤذة ياسا باس كرا .


 

  دانيشتني دووهةم    2022-09-28   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق دووهةم دانيشتني لة خولي ياساداني دووهةم لة سالَي ياساداناني يةكةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم رِؤذي ضوارشةممة رِيَكةوتي  28/9/2022 سازكرد  بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق، بة ئامادةبووني  (240) ئةندام لة ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق، كة تةيايدا دووبارة متمانة بةخشرايةوة بة مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق وهةلَبذاردني موحسين مةندةلاوي جيَطري يةكةمي سةرؤكي ئةنجومةن


 

  دانيشتني يةكةم    2022-07-23   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق يةكةم دانيشتني لة خولي ياساداني دووهةم لة سالَي ياساداناني يةكةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم رِؤذي شةممة رِيَكةوتي 23/7/2022 سازكرد، بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران ي عيَراق، بة ئامادةبووني(242) ئةندام لة ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق، وتيايدا تاوتوويَ ثرسي دةستدريذييةكاني توركيا بؤ سةرخاكي عيَراق كرا،  بة ئامادةبووني هةردوو وةزيري دةرةوة وبةرطري وسةرؤكي ئةركاني سوثا وجيَطري سةرؤكي فةرماندةي ئؤثراسيؤنة هاوبةشةكان.  


 

  دانيشتني نائاسايي    2022-06-23   

ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق دانيشتني نائاسايي لة خولي ياساداناني يةكةم لة سالَي ياساداناني يةكةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي ثيَنجشةممة رِيَكةوتي23/6/2022  سازكرد  بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي، بةئامادةبووني  (202) ثةرلةمانتار، كة تةيايدا دةنطدان ئةنجامدرا لةسةر هةمووار كردني ثةيرِؤي ناوخؤيي دواي ئةوةي دوو داواكاري ئاراستةي سةرؤكي ئةنجومةن كرا كة 50 ئيمزاي لةسةر بوو بةمةبةستي سازكردني دانيشتنةكة وسويَند خواردني ثةرلةمانتارة جيَطرةوةكان .


 

  دانيشتني يانزةم    2022-06-08   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق دانيشتني يانزهةم  لة خولي ياساداناني يةكةم لة سالَي ياساداناني يةكةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي ضوارشةممة رِيَكةوتي8/6/2022  سازكرد  بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي، بةئامادةبووني  (273) ثةرلةمانتار، كة تةيايدا باسي  ثرؤذة ياساي  ثالَثشتي لةناكاو بؤ ئاسايشي خؤراك وطةشةثيَدان .


 

  دانيشتني دةيةم    2022-05-31   

ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق دانيشتني دةيةم  لة خولي ياساداناني يةكةم لة سالَي ياساداناني يةكةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي سيَشةممة رِيَكةوتي 31/5/2022 سازكرد  بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي، بةئامادةبووني  (250) ثةرلةمانتار ، وئةم دانيشتنة ئةم بابةتانةي لةخؤطرت خؤيَندنةوةي دووهةم بؤ ثرؤذة ياساي  ثالَثشتي لةناكاو بؤ ئاسايشي خؤراك وطةشةثيَدان .


 

  دانيشتني نؤيةم    2022-05-26   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق دانيشتني نويةم لة خولي ياساداناني يةكةم لة سالَي ياساداناني يةكةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي ثيَنج شةممة رِيَكةوتي 26/5/2022 سازكرد بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي بةئامادةبووني (275) ثةرلةمانتار، كة تيايدا دةنطدان كرا لةسةر ثرؤذةي ياساي رِيَطري كردن لة ئاساييكردنةوةي ثةيوةنديةكان ودروستكردني ثةيوةندي لةطةلَ  ئيسرائيل .


 

  دانيشتني هةشتةم    2022-05-19   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق دانيشتني هةشتةم  لةخولي ياساداناني يةكةم لة سالَي ياساداناني يةكةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي ثيَنجشةممة رِيَكةوتي 19/5/2022 سازكرد  بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي بةئامادةبووني  (270) ثةرلةمانتار ، وئةم دانيشتنة ئةم بابةتانةي لةخؤطرت خويَندنةوةي دووهةم بؤ ثرؤذة ياساي ودةنطدان لةسةر لةسةركارلاداني ثاريَزطاري سةلآحةدين.


 

  دانيشتني حةوتم    2022-05-11   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق دانيشتني حةوتةمي  لة خولي ياساداناني يةكةم لة سالَي ياساداناني يةكةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي ضوارشةممة رِيَكةوتي 11/5/2022 سازكرد  بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي، كة تةيايدا خؤيَندنةوةي يةكةم بؤ ثرؤذةي ياساي رِيَطري كردن لة ئاساييكردنةوةي ثةيوةنديةكان ودروستكردني ثةيوةندي لةطةلَ ئيسرائيل ودةنطدان لةسةر تةواو كردني ودابةشكردني ئةنداماني ثةرلةمان لةسةر ليذنة هةميشييةكاني ثةرلةمان.  


 

  دانيشتني شةشةم    2022-03-30   

  ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق دانيشتني شةشةمي لةخولي ياساداناني يةكةم لة سالَي ياساداناني يةكةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم لة رِؤذي ضوارشةممة رِيَكةوتي 30/3/2022 سازكرد بةسةرؤكايةتي  مةحمةد حةلبوسي  ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق، كة تةرخان كرا بؤ هةموار كردني ذمارةيةك لة برِطةكاني ثةيرِؤي ناوخؤيي ثةرلةمان وئةركةكاني ليذنةي هةميشييةكاني ئةنجومةني نويَنةران جطة لة دةنطدان لةسةر ئةنداماني سيَ ليذنةي هةميشةيي ئةنجومةني نويَنةران .


 

  دانيشتني ثيَنجةم    2022-03-28   

ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق دانيشتني ثيَنجةمي لة خولي ياساداناني يةكةم لة سالَي ياساداناني يةكةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  لة رِؤذي دووشةممةي رِيَكةوتي  28/3/2022 سازكرد بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي بةئامادةبووني (258) ثةرلةمانتار ، كة تةيايدا  خويَندنةوةي دووهةم بؤ ثرؤذةي ثالَثشتي لةناكاو بؤ ئاسايشي خؤراك وطةشةثيَدان ئةنجامدرا . 


 

  دانيشتني ضوارةم    2022-03-26   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق دانيشتني ضوارةمي لةخولي ياساداناني يةكةم لة سالَي ياساداناني يةكةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  سازكرد رِؤذي شةممة  لةرِيَكةوتي  26/3/2022 بةسةرؤكايةتي  مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق ، بةئامادةبووني (202) ثةرلةمانتار، وتيايدا كؤتايي هيَنا بة خويَندنةوةي يةكةمي ثرؤذةي ثالَثشتي لةناكاو بؤ ئاسايشي خؤراك وطةشةثيَدان ورِؤذي ضوارةشةممةي دياريكراوة بؤ هةلَبذاردني سةرؤكي كؤماري عيَراق .


 

  دانيشتني سيَهةم    2022-03-05   

 ئةنجومةني نويَنةران عيَراق دانيشتني سيَهةمي لةخولي ياساداناني يةكةم لة سالَي ياساداناني يةكةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  سازكرد بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي لة رِؤذي  شةممة رِيَكةوتي  5/3/2022 بةئامادةبووني (265) ثةرلةمانتار، كة تةيايدا دةنطدان لةسةر برِياري كردنةوةي مافي خؤثالآوتن بؤ ثؤستي سةرؤك كؤماري عيَراق.


 

  دانيشتني دووهةم    2022-03-01   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق دانيشتني دووهةمي لة خولي ياساداني يةكةم لة سالَي ياساداناني يةكةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم سازكرد لة رِؤذي دووشةمة رِيَكةوتي 28/2/2022 بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق، بة ئامادةبووني (288) ئةندام لة ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق كة تةرخان كرا بؤ ميوانداريَتي وةزيري دارايي بةمةبةستي تاوتويَ كردني بةهاي دينار.


 

  دانيشتني يةكةم    2022-01-09   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق يةكةم دانيشتني لة خولي ياساداني يةكةم لة سالَي ياساداناني يةكةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم لة رِؤذي دووشةمة رِيَكةوتي 9/1/2022  سازكرد، بةسةرؤكايةتي بةريَز مةحمود مةشهداني ئةندامي ثةرلةمان، ضونكة بةتةمةنترين ئةندامة لةم خولةدا.

 لةمياني ئةم دانيشتنةدا دةرطاي خؤثالآوتن كرايةوة بؤ ثؤستي سةرؤك وجيَطري يةكةم ودووهةمي سةرؤكي ثةرلةمان، وضةند رِووداويَك لةم دانيشتنةدا رِووياندا، ئةمةش بؤتة هؤي ئةوةي بةريَز خاليد دةراجي ئةندامي ثةرلةمان سةرؤكايةتي ئةم دانيشتنة بكات، ثاش ئةوةي بةريَز عامر فايز داواي ليَبوردني كرد ئةو كارة بكات .


Pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19