Nature
 

  دانيشتني بيست ويةكةم    2024-04-28   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني بيست ويةكةم  لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي يةكشةممة رِيَكةوتي 28/4/2024 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بةوكالةت بة ئامادةبووني  (172) ئةندام كة تةيايدا دةنطدان لةسةر سيَ ثرؤذة ياساي دووانيان لة لايةن ليذنةي ثةيوةنديةكاني دةرةوة ويةكيَكيان لة لايةن ليذنةي  كشتوكالَ وئاو  وزؤنطاوةكان ثيَشكةش كراوة  وخؤيَندنةوةي يةكةم بؤ ثرؤذة  ياساي ثاراستني هزري ئةنجامدرا.


 

  دانيشتني بيستةم    2024-04-27   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني بيستةم  لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي شةممة رِيَكةوتي 27/4/2024 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بةوكالةت بة ئامادةبووني  (170) ئةندام كة تةيايدا دةنكدان لةسةر ثيَشنياري ياساي هةموواري يةكةم بؤ ياساي نةهيَشتني لةشفرؤشي وهاورِةطةزبازي  ذمارة (8) بؤ سالَي  1988 ثيَشكةشكراو لة لايةن  ليذنةي ياسايي وخؤيَندنةوةي يةكةم بؤ ثرؤذةياساي  طةرِانةوةي مالَ ومولَك بؤ خاوةنةكانيان كة دةستي بةسةردا طيراوة بةهؤي برِيارةكاني ئةنجومةني سةركردايةتي رِذيَمي بةعسي رِووخاو ئةنجامردان.


 

  دانيشتني نؤزدةهةم    2024-04-16   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني نؤزدةهةم لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي سيَشةممة رِيَكةوتي 16/4/2024 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بةوكالةت بة ئامادةبووني  (171) ئةندام كة تةيايدا خويَندنةوةي يةكةم بؤ ثرِؤذة ياساي ئةندامبووني عيَراق بؤ ياساي نةهيَشتني توندوتيذي و كيَضةلَ لةكاتي كاردا  ثيَشكةشكراو لة لايةن  ليذنةي ثةيوةندييةكاني دةرةوة ، وخويَندنةوةي دووهةم بؤ ثرِؤذة ياساي  رِيَكخستني وزةي نويَبووة لة لايةن  ليذنةكاني كارةبا ووزة وتةندروستي وذينطة وياسايي.


 

  دانيشتني هةذدةهةم    2024-04-15   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني هةذدةهةم لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي دووشةممة رِيَكةوتي 15/4/2024 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بةوكالةت بة ئامادةبووني  (168) ئةندام كة تةيايدا دةنطدان  لةسةر هةمووار كردنةوةي ياساي ضاوديرَي خاوةن ثيَداويستي تايبةت ئةنجامدرا


 

  دانيشتني حةظدةدهةم    2024-03-27   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني حةظدةهةم لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي ضوارشةممة رِيَكةوتي 27/3/2024 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بةوكالةت بة ئامادةبووني  (174) ئةندام كة تةيايدا دةنطدان لةسةر  هةموواركردنةوةي ياساي سزاكان لة عيَراق ذمارة (111) بؤ سالَي 1969 ثيَشكةشكراو لة لايةن  ليذنةي ياسايي  وخويَندنةوةي يةكةم ودووهةم بؤ ضوار ياسا ئةنجامدران .


 

  دانيشتني شانزهةم    2024-03-25   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني شانزةهةم لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي دووشةممة رِيَكةوتي 25/3/2024 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بةوكالةت بة ئامادةبووني  (181) ئةندام كة تةيايدا خويَندنةوةي يةكةم ودووهةم بؤ ضوار ثرِؤذة ياسا ئةنجامدران .


Pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19