Nature
 

  دانيشتني بيست وسيَ    2023-10-16   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني بيست وسيَ لة وةرزي ياساداناني دووهةم لةسالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  سازكرد رِؤذي دووشةممة رِيَكةوتي 16/10/2023 بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي  سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران كة تةيايدا دةنطدان لةسةر ثرؤذة  ياساي دةستةي نيشتماني بؤ ضاوديَري ئةتؤمي وتيشك وكيمياوي وبايلؤجي وخويَندنةوة بؤ  دوو ياسا .


 

  دانيشتني بيست ودوو    2023-10-15   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني بيست ودوو لة وةرزي ياساداناني دووهةم لةسالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم سازكرد رِؤذي يةكشةممة رِيَكةوتي 15/10/2023 بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي  سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران كة تةيايدا دةنط درا لةسةر  برِيارةكاني ئةنجومةن تايبةت بة بؤردوماني نامرؤظانةي كةرتي غةززة وخويَندنةوةي وتاوتوويَ كردني دوو ياسا.


 

  دانيشتني بيست ويةكةم    2023-10-14   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني بيست ويةكةمي لة وةرزي ياساداناني دووهةم لةسالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم سازكرد  رِؤذي شةممة رِيَكةوتي 14/10/2023 بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي  سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بة ئامادةبووني(205) ئةندام كة تةيايدا تاوتوويَ بابةتي ئابلؤقةي سةر كةرتي غةززة كرا، وخراثبووني بارودؤخي مرؤيي لة فةلَةستين .


 

  دانيشتني نؤزدةهةم    2023-10-04   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني نؤزدةهةم لة وةرزي ياساداناني دووهةم لةسالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي ضوارشةممة رِيَكةوتي 4/10/2023 بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي  سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بة ئامادةبووني(202) ئةندام كة تةيايدا دةنطدان لةسةر دةنطدان لةسةر  ثرِؤذة ياساي هةموواري دووهةم بؤ ياساي نوسينطةكاني خزمةتطوزاري زانستي ورِاويَذكاري لة دامةزراوةكاني وةزارةتي خويَندني بالآ وتويَذينةوةي زانستي ذمارة   (7) سالَي  1997 وضةند ثرسياريَكي زارةكي ثيَشةكةش بة وةزيري طةياندن تةيايدا كراوة. 


 

  دانيشتني هةذدةهةم    2023-10-02   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني هةذدةهةم لة وةرزي ياساداناني دووهةم لةسالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي دووشةممة رِيَكةوتي 2/10/2023 بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي  سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بة ئامادةبووني(206) ئةندام كة تةيايدا دةنطدان لةسةر دوو ثرؤذة ياسا ئةنجامدرا.


 

  دانيشتني حةظدةهةم    2023-10-01   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني حةظدةهةم لة وةرزي ياساداناني دووهةم لةسالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي يةكشةممة رِيَكةوتي 1/10/2023 بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي  سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بة ئامادةبووني(191) ئةندام كة تةيايدا دةنطدان لةسةر ضةند ثرؤذة ياسايةك ئةنجامدرا


Pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19