Nature
 

  دانيشتني هةظدةهةم    2023-04-02   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق هةظدةهةم دانيشتني لة خولي ياساداني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم رِؤذي  2/4/2023 سازكرد، بةئامادةبووني  170 ثةرلةمانتار ،بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي  جيَطري سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق،  كة تةيايدا دةنط درا لةسةر ياساي بةرِيَوةبردني سةرضاوة بؤماوةييةكان وخويَندنةوة بؤ دوو ثرِؤذة ياسا .


 

  دانيشتني شانزةهةم    2023-03-27   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق شانزةهةم دانيشتني لة خولي ياساداني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم رِؤذي دووشةممة رِيَكةوتي 27/3/2023 سازكرد، بةئامادةبووني 218  ثةرلةمانتار ،بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق، كة تةيايدا دةنطدان لةسةر هةموواري سيَهةمي ياساي هةلَبذاردنةكاني ئةنجومةني نويَنةران وئةنجومةني ثاريَزطا وشارؤضكةكان ذمارة  (12) بؤ سالَي 2018.


 

  دانيشتني ثانزةهةم    2023-03-20   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق ثانزةهةم دانيشتني لة خولي ياساداني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم بةرةبةياني رِؤذي دووشةممة رِيَكةوتي 20/3/2023 سازكرد، بةئامادةبووني171 ثةرلةمانتار ،بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق، كة دةنطدان بوو لةسةر ثيَشنياري هةموواري سيهةم بؤ ياساي هةلَبذاردني ئةنجومةني نويَنةران وئةنجومةني ثاريَزطا وشارؤضكةكان ذمارة (12) سالَي 2018


 

  دانيشتني ضواردةيةم    2023-03-18   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق ضواردةيةم دانيشتني لة خولي ياساداني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم رِؤذي  شةممة رِيَكةوتي 18/3/2023 سازكرد، ،بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق، وتةيايدا خؤيَندنةوة بؤ سيَ ثرِؤذة ياسا ويةك رِاثؤرتي طشتطير سةبارةت بة نةهيَشتني مادة هؤشبةرةكان .


 

  دانيشتني سيانزةيةم    2023-03-09   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق سيانزةيةم دانيشتني لة خولي ياساداني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم رِؤذي  ثيَنجشةممة رِيَكةوتي 9/3/2023 سازكرد، بةئامادةبووني191 ثةرلةمانتار ،بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق،  كة تةيايدا  ليَثرسينةوة لةطةلَ سةرؤك وئةنجاماني ئةنجومةني ئةمينداراني تؤرِي رِاطةياندني  عيَراقي كرا.


 

  دانيشتني دوانزهةم    2023-03-07   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق دوانزةهةم دانيشتني لة خولي ياساداني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم رِؤذي  سيَشةممة رِيَكةوتي 7/3/2023 سازكرد، ،بةسةرؤكايةتي موحسين مةندلاوي جيَطري سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق، كة تةيايدا  دةنطدان لةسةر دوو ياساو خويَندنةوةي يةكةم بؤ ضوار ثرِؤذة ياساي ئةنجامدران .


Pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19