Nature
 

  دانيشتني سيَهةم    2024-01-29   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني سيَهةم لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي دووشةممة رِيَكةوتي 29/1/2024 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي جيَطري سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بة ئامادةبووني  (171) ئةندام كة تةيايدا دةنطدان لةسةر ثرِؤذة ياساي هاوكاري ياسايي وخويَندنةوةي يةكةم بؤ سيَ ياسا ئةنجامدران.


 

  دانيشتني دووهةم    2024-01-27   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني دووهةم لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي شةممة رِيَكةوتي 27/1/2024 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي   جيَطري سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بة ئامادةبووني(180) ئةندام كة تةيايدا دةنطدان لةسةر ياساي قةرةبووكردنةوةي توشبوواني بة ئايدز وخويَندنةوة بؤ ضوار ياسا ئةنجامدران.  


 

  دانيشتني يةكةم    2024-01-13   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني يةكةم لة وةرزي ياساداناني يةكةم  لةسالَي ياساداناني سيَهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم  رِؤذي شةممة رِيَكةوتي 13/1/2024 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي   جيَطري سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بة ئامادةبووني(314) ئةندام كة تةيايدا دةنطدان لةسةر دياريكردني سةرؤكي نويَ ثةرلةمان ئةنجامدرا.


 

  دانيشتني نا ئاسايي    2023-11-22   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني نائاسايي سازكرد رِؤذي ضوارشةممة رِيَكةوتي 22/11/2023 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي جيَطري يةكةمي  سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بة ئامادةبووني(180) ئةندام كة تةيايدا  دةنطدان لةسةر ثيَشنياري ياساي هةموواري ياساي كؤمسيؤني بالآي سةربةخؤي هةلَبذاردنةكان كرا


 

  دانيشتني نا ئاسايي    2023-11-18   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني نائاسايي سازكرد رِؤذي شةممة رِيَكةوتي 18/11/2023 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي جيَطري يةكةمي  سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بة ئامادةبووني(173) ئةندام كة تةيايدا  خويَندنةوةي دووهةم بؤ ثيَشنياري ياساي هةموواري ياساي كؤمسيؤني بالآي سةربةخؤي هةلَبذاردنةكان ذمارة (31) سالَي 2019.


 

  دانيشتني نا ئاسايي    2023-11-15   

 ئةنجومةني نويَنةران دانيشتني نائاسايي سازكرد رِؤذي ضوار شةممة رِيَكةوتي 15/11/2023 بةسةرؤكايةتي موحسين مةندةلاوي جيَطري يةكةمي  سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران بة ئامادةبووني (172) ئةندام كة تةيايدا دةنطدان لةسةر داناني دادوةر نةجم عةبدولآ ئةحمةد سةرؤكي داواكاري طشتي ودادوةر لةيس جةبر حةمزة سةرؤكي دةستةي سةرثةرشتي دادوةري، وخويَندنةوةي يةكةم بؤ ثيَشنياري هةموواري ياساي كؤمسيؤني بالآي سةربةخؤي هةلَبذاردنةكان ذمارة (31)  سالَي 2019  


Pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19