Nature
 

  دانيشتني بيست وسيهةمين    2023-05-04   

 ئةنجومةني نوينةراني عيَراق دانيشتني بيست وسيَهةمين  لة وةرزي ياساداناني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم ساز كرد بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران رِؤذي ثيَنجشةممة بةئامادةبووني 185 ثةرلةمانتار ، كة تةيايدا دةنطدان لةسةر يةك  خويَندنةوةي دووهةم بؤ ضوار ثرؤذة ياسا ئةنجامدران


 

  دانيشتني بيست ودوهةمين    2023-05-02   

 ئةنجومةني نوينةراني عيَراق دانيشتني بيست ودووهةمين  لة وةرزي ياساداناني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم ساز كرد بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران رِؤذي سيَشةممة رِيككةوتي  2/5/2023بة ئامادةبووني 208 ثةرلةمانتار ، كة تةيايدا دةنطدان لةسةر ثرِؤذة  ياساي طؤرِيني فةرماني ذمارة (15) بؤ سالَي  2004 سةبارةت بة خاوةنكردني ثارضة زةوي بؤ فةرمانبةراني كؤمثانياي ثالآوتطةكاني  ناورِاست - ثالآوتطةي دؤرة (كؤمثانياي طشتي ) وخويَندنةوةي دووهةم بؤ ضوار ياسا.


 

  دانيشتني بيست ويةكةمين    2023-04-29   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق دانيشتني بيست ويةكةمين لة وةرزي ياساداناني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي هةلَبذاردني ثيَنجةم ساز كرد، بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةران رِؤذي شةممة كة تةيايدا  خويَندنةوة وتاوتوويَ سيَ ثرِؤذة  ياسا ئةنجامدران.


 

  تةواوكردني دانيشتني ذمارة بيست    2023-04-17   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق دانيشتني تةواو كردني ذمارة بيست  لة خولي ياساداني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم شةوي رِؤذي دووشةممة بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق، كة تةيايدا خويَندنةوةي دووهةم بؤ ثرِؤذة ياساي بوودجةي طشتي فيدرالي بؤ سالآني  2023-2024-2025. ئةنجامدرا.


 

  دانيشتني ذمارة بيست دةستثيَكردنةوةي    2023-04-17   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق دانيشتني ذمارة بيست  لة خولي ياساداني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم ثاش نيوةرِووي رِؤذي دووشةممة ، بةسةرؤكايةتي شاخةوان عةبدولآ جيَطري سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق، كة تةيايدا تاوتوويَ كردني ثرِؤذة ياساي بوودجةي طشتي فيدرالي بؤ سالآني  2023-2024-2025 تةواو كرا .


 

  دانيشتني نؤزدةيةم    2023-04-15   

 ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق نؤزدةهةم دانيشتني لة خولي ياساداني يةكةم لة سالَي ياساداناني دووهةم لة خولي ثةرلةماني ثيَنجةم رِؤذي شةممة رِيَكةوتي 15/4/2023 سازكرد،،بةسةرؤكايةتي مةحمةد حةلبوسي سةرؤكي ئةنجومةني نويَنةراني عيَراق، كة تةيايدا دةنطدان لةسةر ياساي بةرِيَوةبردني سةرضاوة بؤماوةييةكان، وخويَندنةوةي يةكةم بؤ هةموواري دووهةمي ياساي وةزارةتي كار وكاروباري كؤمةلآيةتي ئةنجامدران .


Pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19